Portālam irliepaja.lv kāds liepājnieks pauda neizpratni par to, ka vienā no pilsētas vispārizglītojošām skolām regulāri nenotiek mācību stundas.

Portāla irliepaja.lv lasītājs jautā:

"Vai Izglītības pārvalde zina, ka skolās regulāri nenotiek stunda, proti, vai tā veic monitoringu skolās?

Kāds ir iemesls tam, ka skolotāji atceļ stundas, paziņojot par to iepriekšējā dienā ("Rīt tādas un tādas stundas nenotiks!") – pāragra gripas epidēmija, skolotāju trūkums vai kādas skolotāju konferences, semināri, kas notiek stundu laikā?

Ja skolēns kavē stundas, skola viņam prasa vecāku parakstītu kavējuma attaisnojumu. Kā un kam savus kavējumus attaisno pedagogi? Ja tie ir skolu direktori, vai Izglītības pārvalde  var sodīt skolas direktoru par šādiem gadījumiem viņa vadītajā iestādē?"

Izglītības pārvalde, kurai lūdzām atbildi un komentāru, raksta:

"Monitorings par nenotikušām mācību stundām līdz šim nav veikts.  

Izglītības iestādes patstāvīgi plāno mācību stundu grafiku saskaņā ar spēkā esošajiem vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartiem. Par stundu sarakstu un arī nenotikušām stundām, ja tādas ir, atbild skolas vadība. Ja nenotiek stundas, tad skolotājam jāraksta iesniegums skolas direktoram, kurš to saskaņo vai noraida. Ja saskaņo, tad jāvienojas par konkrēto stundu atstrādāšanu citā laikā. Skolēni un vecāki būtu jāinformē par stundu izmaiņām vismaz dienu iepriekš, ievietojot informāciju uz ziņojuma dēļa, ar skolas mājaslapas starpniecību, kā arī e-klasē.  

Līdz šim Izglītības pārvaldei nav informācijas, ka kādā no Liepājas skolām regulāri nenotiktu mācību stundas. Ja kādam vecākam ir šāda informācija, aicinām vērsties pie Izglītības pārvaldes vadītājas. Izglītības pārvalde par vienu no šī mācību gada prioritātēm ir noteikusi mācību stundu neaizskaramību. Par šādiem faktiem, kad bez iemesla nenotiek mācību stundas, vecāki var informēt arī Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kas ir galvenā kontrolējošā institūcija valstī.

Izglītības iestādes patstāvīgi plāno mācību gadā izmantojamo laiku apjomu alternatīvām mācību metodēm – mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem, par tām savlaicīgi informējot izglītojamos un viņu vecākus. Ne vairāk kā piecas mācību dienas mācību gada laikā klase drīkst izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem."