Deputāti Pilsētas Attīstības komitejas sēdē otrdien, 16. janvārī, pieņēma lēmumu izstrādāt pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2020. – 2024. gadam. Ar šo lēmumu arī uzdots pašvaldības Vides nodaļai noformulēt darba uzdevumu gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas izstrādātājiem. Tos noskaidros iepirkumā, komitejas sēdē sacīja Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece, kura nozīmēta kā atbildīgā par programmas izstrādi. Savukārt domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāram Ansiņam uzdots kontrolēt lēmuma izpildi.

Lēmuma izpildei deputāti piešķīra līdzekļus – 50 000 eiro šajā gadā un 54 000 eiro nākamjā.


Kā sēdē sacīja Liepniece, "programmas izstrādei būs vajadzīgs vairāk nekā viens gads". Tāpat būšot jāveic konkrēti mērījumi, lai noteiktu piesārņojuma avotus, kā arī jāprecizē emisiju apjoms, lai varētu izstrādāt programmu, kā uzlabot gaisa kvalitāti Liepājā.

Lēmuma anotācijā teikts: "Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas centra pieejamo informāciju par gaisa monitoringu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā ir vērojami atsevišķi cieto daļiņu PM10 un PM2,5, kā arī benz(a)pirēna emisiju pārsniegumu gadījumi, šobrīd gan nepārsniedzot Ministru kabineta [..] noteiktos normatīvus. Tomēr pēdējos gados vērojama neliela pārsniegumu pieauguma tendence. 2019.gadā  bija 11 PM10 pārsniegumu gadījumi, 2018. gadā – 8, savukārt 2017.gadā – 6 (pieļaujami 35 pārsniegumi gadā). Līdz ar to saskaņā ar VARAM izstrādāto Gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības plānu 2019. – 2030. gadam, Liepājas pilsētas  pašvaldībai uzdots izstrādāt gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu."