Liepājas pilsētas domes 16.jūnija sēdē apstiprināta Liepājas valstspilsētas pašvaldības dalība Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) pilotprojektā "Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem", kas tiks īstenots ESF līdzfinansētā projekta "Dažādību veicināšana" aktivitātē. Projekta mērķis ir mazināt bezpajumtniecības problēmu, atgriežot sabiedrībā līdz 20 bezpajumtniekiem – īpaši izvēlētu mērķa grupu no cerīgākajiem Nakts patversmes klientiem, kuri var un vēlas dzīvot patstāvīgi, informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Īstenojot izmēģinājumprojektu atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem, paredzēts ieviest un testēt šo pakalpojumu vispirms Liepājā un Rīgā, izmantojot "mājoklis vispirms" pieeju un paralēli ieviešot katra cilvēka individuālajām vajadzībām pielāgotus risinājumus, sniedzot speciālistu atbalstu, kas motivē un nodrošina iespējas saskarsmes un dzīves prasmju attīstībai, atkarību mazināšanai un nodarbinātības veicināšanai.

"Esam pieraduši, ka bezpajumtnieks mums asociējas tikai ar cilvēkiem, kas guļ uz ielas, bet vajadzētu saprast, ka viņu vidū ir arī normāli cilvēki, kuri dažādu apstākļu dēļ nonākuši Nakts patversmē un paši saviem spēkiem nespēj no dzīves problēmu loka izkļūt. Viņu vidū ir cilvēki, kurus, redzot uz ielas, nevaram par iedomāties, ka viņi spiesti nakšņot patversmē. Tāpēc atbalstu šo izmēģinājumprojektu, lai dotu iespēju cerīgākajiem Nakts patversmes klientiem mēģināt sākt dzīvi no jauna", komentē Liepājas Nakts patversmes vadītāja Oksana Martinova.

Tie pirmām kārtām būs cilvēki, kuri ir darba spējīgā vecumā, sadarbojas ar sociālajiem darbiniekiem atkarību novēršanā, izrāda vēlmi tikt galā ar savām parādsaistībām utt. "Diemžēl pašvaldības rindā uz dzīvokli sociālajā mājā viņi nevar pretendēt, jo tajā uzņem tikai trūcīgos un darba nespējīgos vai cilvēkus ar invaliditāti, bet visi patversmes klienti tādi nav", uzsver Martinova.

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce norāda, ka bezpajumtniecība ir visredzamākais un galējais nabadzības un atstumtības apliecinājums Latvijā. "Būtiska ir mājokļa problēma, nereti bezpajumtniekiem nav derīgi personu apliecinoši dokumenti vai vispār nav piešķirts personas kods, plaši izplatīta alkohola atkarības problēma. Tāpat bezpajumtniekiem bieži ir raksturīgas zemas saskarsmes prasmes, kas saistītas ar šķiršanos vai konfliktiem ģimenē, kā arī svarīgu attiecību trūkums dzīvē. Lai cilvēkiem sniegtu atbalstu un palīdzētu atkal iekļauties sabiedrībā, izmēģinājumprojekta ietvaros meklēsim jaunus un kompleksus risinājumus, pārņemot arī citu valstu pieredzi, kur šis jautājums ir aktuāls un tiek risināts ar labiem rezultātiem - Zviedrijas, Vācijas, Somijas labo praksi," skaidro Zaiga Pūce.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: "Mums nevajadzētu pieņemt kā normu, ka daļa mūsu līdzcilvēku dzīvo uz ielas, ka viņiem nav māju. Katram var gadīties grūti dzīves brīži, tāpēc, ja vien cilvēkam ir motivācija mainīt savus apstākļus, esam gatavi palīdzēt arī bezpajumtniekam pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, kurā viens no dzīves pamatiem ir mājas, kur atgriezties."

Izmēģinājumprojekta realizēšanai 2022.gadā ir nepieciešams priekšfinansējums 6000 eiro apmērā no Liepājas pilsētas budžeta. Kopējais finansējums līdz 60 000 eiro apmērā tiks nodrošināts no Eiropas Sociālā fonda. Pašvaldība sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fonda piesaistītu pakalpojumu sniedzēju nodrošinās izmēģinājumprojektā iesaistāmo bezpajumtnieku atlasi un sniegs atbalstu mājokļa pieejamības nodrošināšanā, kā arī iesaistīsies pakalpojuma apraksta un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšanā un saskaņošanā. Projekta vadību nodrošinās Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests.

"Mājoklis vispirms" pieeja ir plaši atbalstīta programma ASV, Kanādā un Eiropā, kuras laikā atbalsta pakalpojumi tiek organizēti vienlaicīgi ar dzīvokļa nodrošināšanu, proti, bezpajumtnieki uzsāk patstāvīgu dzīvi savā mājoklī uzreiz pēc iestāšanās programmā. Apkopotie dati citās valstīs liecina, ka programma kopumā ir ekonomiski efektīvāka kā ierastā pieeja, kurā personām līdz mājvietas piešķiršanas brīdim ir jāiziet noteikti rehabilitācijas un motivācijas programmas soļi. Piedaloties izmēģinājumprojektā, pašvaldībām ir iespēja gūt unikālu pieredzi iespējami efektīvu bezpajumtniecības jautājumu risināšanā, apvienojot izmēģinājumprojektā gūtās atziņas un zināšanas par organizāciju darbu arī citviet Eiropā.

Izmēģinājumprojektu "Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem" plānots īstenot līdz 2023.gada beigām. Pēc izmēģinājumprojekta beigām tā ieviešanas rekomendācijas būs pieejams visām Latvijas pašvaldībām.