No 2023. gada decembra līdz 2024. gada maijam biedrība "Patvērums ģimenei" realizēja projektu "Vienotība dažādībā", informēja biedrības projektu vadītāja Irina Augustauska.

Biedrība "Patvērums ģimenei" ar prieku paziņo par veiksmīgu projekta "Vienotība dažādībā" realizāciju, kas norisinājās no 2023. gada decembra līdz 2024. gada maijam. Projekts tika sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta "Vienotība dažādībā" saturu atbild biedrība "Patvērums ģimenei".

Projekta "Vienotība dažādībā" ietvaros notika 18 tikšanās reizes, kuru laikā mazākumtautību pārstāvji aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs ar mērķi apgūt latviešu valodu praktiskā darbībā.

Projekta laikā tika organizētas šādas aktivitātes:
• Trīs kulinārijas aktivitātes, kurās dalībnieki gatavoja un dalījās ar savas kultūras ēdieniem.
• Sešas sporta aktivitātes, kas veicināja dalībnieku fizisko aktivitāti un veselīgu dzīvesveidu.
• Divas meistarklases, kurās dalībnieki apguva ķermeņa skrubja un ziepju gatavošanu.
• Trenēja pašprezentācijas prasmi un aktiermākslu.
• Galda un aktīvās spēles, kurās dalībnieki iesaistījās dažādās komandu spēlēs, attīstot darba komandā un sadarbības prasmes.
• Ģimenes brauciens uz Bernātiem, kur ģimenes aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs un baudīja laiku dabā.

Šī projekta mērķis bija veicināt mazākumtautību pārstāvju integrāciju Latvijas sabiedrībā, stiprinot viņu latviešu valodas zināšanas un veicinot sadraudzību starp dažādām tautu kultūrām. Projekta aktivitātes palīdzēja veidot saliedētāku sabiedrību, kurā ikviens jūtas pieņemts un novērtēts.


Biedrība "Patvērums ģimenei" pateicas visiem dalībniekiem un atbalstītājiem par aktīvu iesaisti un sadarbību projekta "Vienotība dažādībā" laikā.

Papildu informācijai, lūdzu, sazinieties ar:
Biedrība "Patvērums ģimenei"
Tālrunis: +371 26004664
E-pasts: patverums.gimenei@gmail.com
Adrese: Roņu iela 1-30N, Liepāja

Par projektu "Vienotība dažādībā"
Projekts "Vienotība dažādībā" tika realizēts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība "Patvērums ģimenei", kas strādā, lai veicinātu ģimeņu labklājību un integrāciju Latvijas sabiedrībā.