Šodien Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu iecelt par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Raiņa 6.vidusskola" direktora pienākumu izpildītāju Violu Narbutu, kura veiks direktora pienākumus līdz atklāta konkursa par jauno izglītības iestādes direktoru rezultātiem, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Lēmums pieņemts, jo no 2023.gada 6.februāra, atsaucoties Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumam, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš veic parlamentārā sekretāra amata pienākumus. Tāpēc, pamatojoties uz direktora iesniegumu Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome šodien nolēma ar 25.februāri atbrīvot no amata Liepājas Raiņa 6.vidusskola direktoru Kārli Strautiņu un ar 27.februāri par direktora pienākumu izpildītāju iecelt direktora vietnieci Violu Narbutu.

V.Narbuta izglītības iestādē strādā vairāk kā 30 gadus, no kuriem vairāk kā 20 gadus pildījusi direktora vietnieces mācību darbā pienākumus, rūpējoties gan par kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu, gan Valsts izglītības standarta un izglītības programmu īstenošanu, veicinājusi pozitīvu sadarbību gan ar pedagogiem, gan skolēniem un viņu vecākiem, koordinējusi projektu "PuMPuRS" (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai), ir bijusi matemātikas skolotāja un turpina būt humānās pedagoģijas piekritēja un ideju īstenotāja.