Liepājas domes politiskās vadlīnijas, kas apstiprinātas ceturtdien domes sēdē, paredz pakāpenisku pāreju uz pirmsskolas izglītību tikai valsts valodā, ziņo LETA.

Vadlīniju daļā, kas paredzēta izglītībai, deputāti ir vienojušies veidot kvalitatīvu, spēcīgu skolu tīklu un pārdomātu izglītības ekosistēmu. Tāpat plānots radīt jaunas vietas bērnudārzos, atklājot jaunus bērnudārzus un atjaunojot esošos rotaļlaukumus.

Dokumentā iekļauti arī citi mērķi, tostarp pakāpeniska pāreja uz pirmsskolas izglītību tikai valsts valodā. Šo punktu domes sēdē piedāvāja mainīt domniece Ludmila Rjazanova (S). Viņa atzina, ka vadlīnijās iekļautie mērķi par trešdaļu atbilst "Saskaņas" izvirzītajiem mērķiem priekšvēlēšanu programmā, taču aicināja mainīt punktu par pāreju uz mācībām latviešu valodā uz bilingvālo mācību attīstību bērnudārzos.

Deputāts Jānis Vilnītis (LRA) skaidroja, ka šis mērķis ir vērsts uz to, lai bērnus labāk sagatavotu vispārējās izglītības posmam. Arī Uldis Lipskis (NA) atzina, ka valsts valodas apguve būs vienkāršākā, ja to bērni sāk jau bērnudārzā.

Rjazanovas priekšlikums par izmaiņām dokumentā domes sēdē atbalstīts netika.

Jau ziņots, ka domes politiskās vadlīnijas 2021.–2025.gadam ir dokuments, kas veidots, pamatojoties uz politisko partiju programmās ietvertajiem uzdevumiem un savstarpēji panāktu vienošanos. Ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto, politiskās vadlīnijas nodrošina saskaņotību ar spēkā esošiem Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem.

Liepājas domes politisko vadlīniju 2021.–2025.gadam uzdevumi ir saistīti ar spēkā esošās Liepājas attīstības programmas 2015.–2020.gadam rīcībām.

Politisko vadlīniju uzdevumi strukturēti sešās daļās – sabiedrība, ekonomika, vide, izglītība, veselība, kultūra un sports. Domē pauda, ka to īstenošana nodrošinās mērķtiecīgu šo jomu attīstību un finanšu resursu koncentrāciju mērķu sasniegšanā. Līdz ar to uzdevumu īstenošana nodrošinās sociāli ekonomisko attīstību un finanšu resursu koncentrāciju mērķu sasniegšanā.