Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola no Izglītības kvalitātes valsts dienesta saņēmusi ziņojums par papildus akreditētām izglītības programmām uz sešiem gadiem.

2014.gada 31.martā "Izglītības kvalitātes valsts dienests" pieņēma lēmumu uz sešiem gadiem akreditēt Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu, kā arī Vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu. Savukārt 18. decembrī pēc ekspertu ieteikuma saņemts ziņojums par papildus akreditētām izglītības programmām uz sešiem gadiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienests 2014.gada martā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus", pieņēma lēmumu akreditēt Liepajas Dizaina un mākslas vidusskolu un profesionālās vidējās izglītības programmas – "Arhitektūra", "Multimediju dizains", "Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Apģērbu dizains", "Metāla izstrādājumu dizains", "Koka izstrādājumu dizains", "Ādas izstrādājumu dizains", "Interjera dizains", "Tekstilizstrādājumu dizains", kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla" (Liepājas Bērnu mākslas skola) uz sešiem gadiem.

2014.gada decembrī "Izglītības kvalitātes valsts dienests", pamatojoties uz Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas aktualizēto mācību programmu saturu, pieņēma lēmumu akreditēt profesionālās ievirzes izglītības programmu (Liepājas Bērnu mākslas skolu) "Vizuālās mākslas un dizaina pamati" ar specializācijām un "Tēlotājmākslas pamati", kas apgūstama paralēli vidējai izglītībai.

Šajā mācību gadā Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā uzņemti audzēkņi "Keramikas izstrādājumu dizaina" izglītības programmā, tāpēc arī šī programma tika akreditēta uz sešiem gadiem.

Arvien lielāku interesi par mācībam Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā izrāda pieaugušie, kas jau ieguvuši vidējo izglītību. Arī šīs divgadīgās izglītības programmas saņēma akreditāciju.