Patiecoties jauniem sociāliem pakalpojumiem un infrastruktūras uzlabojumiem, ko Latvijas iedzīvotājiem nodrošina deinstitucionalizācijas (DI) process, arī Liepājā daļai cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem no ārpusģimenes aprūpes būs iespēja tuvākajā nākotnē sākt dzīvot pēc iespējas patstāvīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

21. oktobrī noslēgsies pašvaldības iepirkums specializēto darbnīcu būvniecībai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) T. Breikša ielā 16/20, blakus jau esošajam Dienas centram personām ar garīgās attīstības traucējumiem (GRT). Specializētajās darbnīcās vismaz 18 cilvēkiem ar GRT būs iespēja saņemt jaunu pakalpojumu, lai attīstītu šo cilvēku sociālās un funkcionālās prasmes, motivējot viņus nākotnē iesaistīties nodarbinātības pasākumos. Strādājot darbnīcās, viņiem būs iespēja apgūt vienkāršas prasmes izgatavot praktiskas un noderīgas lietas, piemēram, sveces un dažādus papīra dizaina izstrādājumus.

Aizvadītajā nedēļā noslēdzās būvniecības iepirkums jauniešu mājai jeb dzīvoklim Reiņa Meža ielā 12, pašvaldībai piederošajās telpās. Plānots, ka tur no nākamā gada beigām uz patstāvīgu dzīvi pārcelsies līdz 12 audzēkņiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem no ārpusģimenes aprūpes, lai kopā ar atbalsta personālu dzīvotu patstāvīgu dzīvi, apgūtu dzīvei noderīgas prasmes un saņemtu pakalpojumu maksimāli ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos.

Dzīvojamās mājas būvniecība kopš septembra turpinās arī Salmu ielā 53 – šajā mājā 2021. gada beigās uz dzīvi varēs pārcelties astoņi bērni līdz 15 gadu vecumam no Bērnunama kopā ar atbalsta personālu, kurš ģimenei pietuvinātā vidē ikdienā sniegs bērniem nepieciešamo atbalstu.
Pateicoties tam, ka Bērnunama bērni nākamā gada beigās varēs pārcelties uz dzīvi abās ģimeniskai videi pietuvinātās dzīvesvietās, līdzšinējo Bērnunama ēku Labraga ielā 11, kas 22 bērnu uzturēšanai pašvaldībai kļuvusi par lielu un dārgu, būs iespēja iznomāt ilgi gaidītā ilgstošas sociālās rehabilitācijas centra ierīkošanai Liepājas vientuļajiem senioriem.

Iepirkumam tiek gatavots arī būvniecības projekts Viršu ielā 9/11, kur atsevišķā sociālās dzīvojamās mājas daļā plānots ierīkot grupu dzīvokļus cilvēkiem ar GRT, kuri ir spējīgi ar nelielu atbalsta personāla palīdzību par sevi rūpēties, pārnākot dzīvot no institūcijām uz atsevišķiem dzīvokļiem sabiedrībā, līdzīgi kā tas jau ir Kuldīgas ielas Grupu dzīvokļos. Mājas pirmajā stāvā ar atsevišķu ieeju tiks izveidoti 10 grupu dzīvokļi 16 personām, kopējās telpas un telpas darbiniekiem.

Kopš vasaras beigām pieaudzis arī sociālo pakalpojumu apjoms gan ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, gan atsevišķi dzīvojošiem cilvēkiem ar GRT. Šobrīd tiek gatavota jauna atbalsta programma grupu nodarbībām cilvēkiem ar GRT sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem, lai vairāk iedrošinātu viņus dzīvot sabiedrībā. Izvērtētas 50 personu ar GRT vajadzības, un daļa no viņiem saņēmušas vai turpina saņemt gan psihologa, gan Dienas centra pakalpojumu.

Lai sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), 63 bērni projekta ietvaros saņēmuši vai saņem dažādus rehabilitācijas pakalpojumus, 44 bērni un viņu ģimenes – " Atelpas brīža” pakalpojumu. Šomēnes " Atelpas brīdis” pēc neliela pārtraukuma atkal pieejams ģimenēm. Seši bērni ar FT no 5 līdz 17 gadiem saņēmuši arī " Aprūpes mājās” pakalpojumu.

Jaunums ir tas, ka pateicoties valsts piešķirtajam papildus finansējumam DI projektam " Kurzeme visiem” ,bērni ar FT var papildus izmantot 60 pakalpojumu sniegšanas reizes (kopā 100), bet "Atelpas brīža” pakalpojuma cena paaugstināta no 42 uz 73 eiro, kas ļauj Sociālajam dienestam turpināt šī pakalpojuma nodrošināšanu Liepājā. Savukārt cilvēki ar GRT paši var izvēlēties tos pakalpojumu sniedzējus, kuriem viņi visvairāk uzticas.

Informācijai

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu jau ceturto gadu piedalās DI projekta " Kurzeme visiem" īstenošanā, savukārt ERAF projekta ietvaros gatavo infrastruktūru četrām jaunām sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām cilvēkiem, kuri līdz šim dzīvojuši institūcijās. DI procesā šobrīd iesaistīti vairāk nekā 150 Liepājas iedzīvotāji – gan bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), gan personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un Bērnunama bērni.

Lai deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ieviestu jaunus sociālos pakalpojumus, plānota arī atbilstošas infrastruktūras izveide, un Liepājai Kurzemes plānošanas reģiona DI plānā šim mērķim no Eiropas struktūrfondiem plānotas investīcijas ap 2,6 milj. eiro apmērā.

Plānots, ka līdz projekta darbības beigām 2023. gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu Kurzemē pakalpojumus saņems pavisam 330 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenes, kā arī 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Savukārt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiks radīti dienas centri, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi u.c., kur sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Bērniem, kas šobrīd vēl uzturas bērnu sociālās aprūpes centros visā Latvijā,tajā skaitā Liepājā, tiks radīta iespēja dzīvot vairāk ģimeniskai videi pietuvinātās vietās.

Plašāka informācija: www.kurzemevisiem.lv.