Dzīvokļu īpašnieku biedrība "M.Ķempes 15" saņēmusi pilsētas būvvaldes atbildi par biedrības apsaimniekotājā ēkā Reiņu meža ielā 12 pārbūves gaitā pieļautajām nepilnībām, ko konstatēja neatkarīga ekspertīze.


Būvvaldes atbildē teikts, ka, iepazīstoties ar būvekspertīzes atzinumu gan par būvprojektu, gan veiktajiem būvdarbiem, tā pieprasījusi rakstisku skaidrojumu no dokumentācijas izstrādātāja un autoruzrauga SIA "Campaign", būvdarbu veicēja SIA "Būvkompānija MBR" un būvuzrauga SIA "Sorpo", kā arī Komunālās pārvaldes.

Vienlaikus būvvalde norāda, ka "būvdarbu pasūtītājs (pašvaldība – irliepaja.lv) ir informēts par kopības lēmuma nepieciešamību plaisu nostiprināšanai, kā arī situāciju, kāda izveidojusies šajā sakarā, līdz ar to, pēc būvvaldē esošas informācijas, būvdarbu pasūtītājs apsver iespēju atteikties no līdzšinējās būvniecības ieceres un izstrādāt būvprojektu jaunajai būvniecības iecerei, respektējot 2021. gada 12. aprīļa būves ekspertīzes Atzinumā dotos aizrādījumus un novēršot tajā norādītās nepilnības".

Kā portālam irliepaja.lv sacīja domes izpilddirektors Ronalds Fricbergs – "Tiks izstrādāts jauns ēkas projekts".

Runa šobrīd ir par to pašu ēku Reiņu meža ielā 12, lai gan, pēc izpilddirektora teiktā, "tiek vērtētas arī alternatīvas".

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrība "M.Ķempes 15", kuras juridiskā adrese ir Reiņu meža iela 12 un kura arī pārvalda virkni īpašumu šajā adresē, vērsusies ar iesniegumiem dažādās instancēs sakarā ar būvdarbiem, kas janvārī tika uzsākti pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā nr.44 (projekta nosaukums "Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli [..] Reiņa meža ielā 12-44, Liepāja"). Biedrība arī pasūtīja neatkarīgu būvekspertīzi, ko veica SIA "Būvprocess" eksperts Aldis Fromanis.

Tas viss tika darīts gan tāpēc, ka būvdarbi netika saskaņoti ar pārējiem īpašniekiem gan tāpēc, ka būvdarbi, ko veic SIA "Būvkompānija MBR", pārsniedz vienkāršotās renovācijas robežas, un būvdarbu procesā ir skartas būves nesošās un norobežojošās būvkonstrukcijas, kas radīja bojājumus ēkā – plaisas koplietojuma telpās un kāpnēs.