Janvāra beigās Sociālajā dienestā projekta "Kurzeme visiem" vadības grupa iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu, kurš Liepājā turpinās jau sesto gadu. Apkopota informācija par projekta "Kurzeme visiem" ietvaros paveikto, sniedzot jaunus pakalpojumus Liepājā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, portālu irliepaja.lv informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ar paveikto pēdējo trīs mēnešu laikā un plānotajiem pasākumiem nākotnē darba grupu iepazīstināja projekta koordinatore Liepājā, Sociālā dienesta projektu vadītāja Elita Karzone. Pēc viņas sacītā, ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma palīdzību projekta "Kurzeme visiem" ietvaros Liepājā sniegti sociālie pakalpojumi par aptuveni 38 500 eiro personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem.

Projekta ietvaros Liepājas Sociālais dienests piesaistījis astoņus sociālos mentorus 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras šopavasar no institūcijām pāries uz patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11. Mentoru atbalstu šobrīd saņem 10 klienti no VSAC "Kurzeme" filiāles "Iļģi" un trīs – no filiāles "Aizvīķi". No februāra pavisam 15 klienti ar GRT saņems mentoru atbalstu, palīdzot viņiem uzsākt dzīvi patstāvīgi, iepazīstinot ar pilsētas vidi, iepirkšanās iespējām, naudas izlietošanu utt. Pakalpojumu sniedz astoņi sociālie mentori no nodibinājuma "Sociālā atbalsta izglītības fonds", kas uzvarēja cenu aptaujā par pakalpojuma sniegšanu.

Liepājā cilvēkiem ar GRT tiek piedāvāti arī tādi bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi kā mūzikas terapija un fizioterapija, psihologa konsultācijas, bet drīzumā būs pieejamas arī atbalsta grupas nodarbības.

Sociālais dienests turpina nodrošināt arī bezmaksas sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu aktīvāk izmanto bērnu vecāki – mēnesī ap septiņām ģimenēm, bet projektā kopumā – 54 ģimenes. Sociālo rehabilitāciju saņēmuši 66 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bet šī gada pirmajā pusē papildus pakalpojuma piešķiršanai tiks izvērtēts 41 bērns.

Pieaudzis pieprasījums pēc "Atelpas brīža" pakalpojuma, kad bērni ar funkcionāliem traucējumiem var uzturēties speciālistu uzraudzībā līdz 30 diennaktīm gadā. Šo pakalpojumu Liepājā nodrošina Baltijas Rehabilitācijas centrs "Dižvanagi", un to jau izmantojuši 58 bērni. Vidēji gada laikā projektā no jauna iesaistās desmit bērni.  

Pieprasīts arī aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kura laikā tiek nodrošināta bērna aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšanu bērna dzīvesvietā. Pakalpojumu šobrīd saņem 13 bērni no 5-17 gadiem un viens bērns līdz 4 gadu vecumam.  

Paralēli ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" ietvaros finālam tuvojas būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo pakalpojumu sniegšanai. Ģimeniskai videi pietuvināto māju Salmu ielā 53 plānots nodot ekspluatācijā tuvākajā laikā, un šopavasar tur uzsāks dzīvi astoņi bez vecāku gādības palikušie bērni kopā ar apkalpojošo personālu. Specializētās  darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, kuras plānots nodot ekspluatācijā šopavasar, 18 pieaugušie ar GRT varēs iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Būvdarbi turpinās arī topošajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 9/11, kur 16 personām ar GRT tiks nodrošināta mājvieta un ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts.

Kurzemes plānošanas reģions šogad izdevis brošūru "Jauna infrastruktūra Kurzemē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai", kurā iespējams iepazīties ar visām projekta aktivitātēm. Brošūra pieejama lejupielādei ŠEIT.

Projekts "Kurzeme visiem" Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme".

Vairāk par projektu ŠEIT.