Liepājas bērnunams. Liepājas domes foto.


Deputāti pilsētas domes pastāvīgo komiteju sēdēs 11. jūnijā apstiprināja izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 telpu nomai (lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē).

Domes Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots rīkot publisku izsoli šīm telpām, kur līdz šim atradās Liepājas bērnunams, ar mērķi šajā ēkā ierīkot sociālās aprūpes centru. Centram būs jāsniedz sociālās rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumi un tajā būs jābūt vismaz 50 gultasvietām, pastāstīja pārvaldes vadītājs Māris Egmanis.

Pēc nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests slēgs nekustamā īpašuma nomas līgumu.

Jau 2018. gadā deputāti uz trim gadiem nodeva lietošanā bērnunama brīvās telpas sabiedriskā labuma organizācijai "Labdarības Fonds Labāka Dzīve", lai fonds varētu sniegt materiālu un emocionālu atbalsta nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautām ģimenēm. Taču pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas, fonda labdarības darbs apstājies, pastāstīja Egmanis.


Labraga ielā 11 jau vairāk nekā 30 gadus atrodas Bērnunams, kas sākotnēji tika būvēts aptuveni 120 dažāda vecuma bērniem. Kopš 2008. gada tur dzīvojošo bērnu skaits sāka samazināties, pateicoties audžuģimeņu skaita pieaugumam un Bāriņtiesas aktīvai darbībai. Šobrīd Bērnunamā dzīvo vairs tikai 24 bērni, līdz ar to ēkas uzturēšana prasa lielas izmaksas,, pastāstīja Liepājas domes Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. Tāpēc pirmajā kārtā tiks izsolītas šobrīd brīvās telpas, un tikai pēc tam, kad pašvaldība būs uzcēlusi solīto ģimenei pietuvināto mītni bērnunama iemītniekiem, izsolīs pārējās.