No 1.septembra bērnudārzā "Zīļuks" tiks atvērta vēl viena logopēdiskā grupa, kas ļaus saņemt palīdzību bērniem latviešu valodā no trīs gadu vecuma.

Kā informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone, palīdzību varēs saņemt bērni ar dažādiem valodas attīstības traucējumiem (vēlu sāk runāt, skaņas izrunā nepareizi, vai kādu skaņu neizrunā nemaz, runā "savā" valodā, kuru saprot tikai ģimenē, neizprot apkārtējo runu).

Logopēdisko grupu apmeklēs ne vairāk kā 16 bērni (parastajās grupās 24 bērni), kas dod iespēju vairāk pievērsties katram bērnam individuāli. Visu dienu paralēli audzinātājām, individuāli vai apakšgrupās ar bērniem darbosies logopēde.
Dienas ritms logopēdiskajā grupā būs tāds pats kā pārējās grupās. Logopēda darbs ar bērniem notiks pēc individuāli sastādīta plāna, kas ietver: runas orgānu vingrinājumus un skaņu izrunas apguvi; vispārējās un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību; dzirdes uztveres un fonemātiskās dzirdes attīstību; vārdu krājuma apguvi, paplašināšanu; gramatiski pareizas runas veidošanu; psihisko procesu un intelektuālo spēju attīstību.
Vecākiem regulāri tiks sniegtas logopēda konsultācijas par valodas korekcijas darba sasniegumiem un problēmām.

Tā kā šobrīd vēl logopēdiskajā grupā ir brīvas vietas, atgādinām vecākiem, ka logopēda palīdzību ieteicams meklēt pēc iespējas agrāk - lai profesionāli izvērtētu valodas traucējumu un pēc iespējas īsākā laikā to novērstu, nekavējot bērna runas attīstību.

Vecāki bērnus logopēdiskajā grupā var pieteikt Liepājas Izglītības pārvaldē, Uliha ielā 36, 7. kabinetā pieņemšanas laikos:
Pirmdienās 12.00 – 17.00;
Otrdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 8.30 – 12.00

Reģistrējoties jāuzrāda logopēda atzinums un ģimenes ārsta atzinums par nepieciešamību nodrošināt bērnam atbilstošās programmas apguvi, bērna dzimšanas apliecība un vecāka pase.