Bērnudārzs "Zīļuks" Grīzupes ielā. Foto no Wikimapia.com.


11. janvārī Iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu uzrakstījusi pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāja Dace Ciganova. Tāpēc deputāti domes sēdē 20. janvārī pieņēma lēmumu ar šā gada 31. janvāri atbrīvot Ciganovu no amata.

Ar to pašu lēmumu par "Zīļuka" vadītājas pienākumu izpildītāju no 1. februāra līdz brīdim, kad atklāta konkursa rezultātā būs apstiprināta kandidatūra pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītājas amatam iecelta Lilija Rebguna.

Kā jau iepriekš vēstīts, "Zīļukā" vakantas ir arī mūzikas skolotāja, pirmsskolas izglītības skolotājua un skolotāja palīga vietas.

Deputāti šajā sēdē arī apstiprināja Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pretendentu atlases konkursa nolikumu.

Atbilstoši pērn piemētā Bāriņtiesu likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajam, uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām izsludina atklātu pretendentu konkursu.

Tiesa, Liepājas bāriņtiesā tuvākajā laikā (februāra beigās) vakants būs priekšsēdētāja vietnieka amats, uz kuru būs jārīko konkurss. Ar bāriņtiesas priekšsēdētāju Taigu Ziemeli līgums būs spēkā vēl gandrīz piecus gadus. Tikai pēc tam būs nepieciešams konkurss šī amata pretendentiem. Sakarā ar izmaiņām likumā, ar konkursa uzvarētāju vairs netiks slēgts terminēts līgums uz pieciem gadiem, kā tas bija līdz šim, bet pastāvīgs darba līgums.