Šodien, 1. martā Radošuma dienu ietvaros uzsākas projekts "Mana nākotnes pilsēta" – līdzdalības pasākums, kurā dažādu vecumu jaunieši radīs un attīstīs idejas par nākotnes risinājumiem Liepājas teritorijā. Projekta mērķis – iesaistīt Liepājas pilsētas bērnus un jauniešus pilsētas nākotnes vīzijas veidošanā, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Projekts veicinās bērnu un jauniešu līdzdalību pilsētvides attīstībā un plānošanā, rosinās jaunu radošo iniciatīvu un inovatīvu ideju par kopienas attīstību veidošanos. Tas veicinās jauniešu izpratni par to, kā no idejas nonākt līdz realizētam projektam. Tāpēc martā savu ieguldījumu dos pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi, ļaujot vaļu fantāzijai un veidojot radošos darbus par Liepājas nākotni – kāda būs Liepāja, kad es būšu 10 gadus vecāks.

No 1. – 31. martam pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie (6–7 gadi) kopā ar pedagogiem veidos radošus darbus par Liepājas pilsētvides attīstības iespējām. Bērni kopā ar pedagogiem var veikt teritorijas ap savu izglītības iestādi iepazīšanu, saprast, kas ir tās vietas, kur nepieciešami uzlabojumi vai iespēja teritorijas attīstībai. Galvenais uzdevums – radīt pēc iespējas vairāk dažādu ideju, kā uzlabot vidi, jo bērni parasti ir visatvērtākie, radošākie un nepakļaujas stereotipiem un klišejām.  Bērnu darbiem tiks pievienots pedagoga apraksts par ideju, norādot – kur atradīsies izstrādātais objekts, kāds būs tā pielietojums un citas detaļas.

Savukārt no 8. – 12. martam darbus par Liepājas publiskās telpas attīstības iespējām veidos 1. – 6. klašu izglītojamie kopā ar pedagogiem. Pedagogi, kā darba vadītāji vairāk kļūs kā padomdevēji, darba organizatori, konsultanti, bet bērni –  darītāji, kuri mācīsies noformulēt savu ideju, izvērtēt informāciju, strādāt ar vizuālo materiālu. Izglītojamie darbus varēs veikt grupās līdz 6 skolēniem vai individuāli. Labākie, interesantākie, radošākie darbi tiks izvirzīti uz pilsētas konkursu. Jau šobrīd prieks par lielo dalībnieku interesi un 68 pieteiktām komandām – 34 Liepājas skolēnu komandas un 34 komandas no pirmsskolām.

Oktobrī foruma darbam pievienosies pamatskolas 7. – 8.klašu skolēni, bet nākošā gada janvārī un martā – vidusskolēni un studenti, kuri strādās ar jaunāko bērnu radītām idejām – pilnveidos un attīstīs izvēlēto projektu vizualizācijas, veidos projekta aprakstus, sagatavos idejas prezentācijai, diskutēs par projektiem ar attiecīgās jomas darbiniekiem no pašvaldības, valsts, uzņēmēju un NVO sektoriem. Plānots, ka nākošā gada maijā, noslēguma pasākumā – forumā, tiks prezentētas vairākas jauniešu radītas un izstrādātas idejas par pilsētvides objektiem, ko būtu iespējams realizēt kādā no Liepājas apkaimēm – Jaunliepājā, Karostā, Ziemeļu priekšpilsētā, Ezerkrastā vai citviet.

Lai sagatavotos projekta norisei, februārī tiešsaistē skolotājiem un  citiem interesentiem tika organizēti neformāli izglītojoši pasākumi "Foruma kafejnīca", kuru laikā dalībniekiem bija iespēja gan uzzināt jaunu informāciju par pilsētvides plānošanas un attīstības jautājumiem, gan diskutēt ar ekspertiem, piemēram, par to, kā pilsētvidi padarīt draudzīgāku iedzīvotājiem, kā arī pašiem mēģināt piedalīties pilsētplānošanā. Pilsētas galvenais arhitekts Uģis Kaugurs uzsvēra, ka šodienas pilsētu veido attiecības, kontakti, informācija, zināšanu apmaiņa. Pirmā Foruma kafejnīca pulcēja vairāk kā 60 pedagogus no dažādām Liepājas izglītības iestādēm.

Pasākumu "Nākotnes Liepāja" īsteno Liepājas Novada Fonds, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Liepājas pilsētas būvvalde, Liepājas Universitāte un RTU Liepājas filiāle.