13.jūlija Liepājas domes sēdē pieņemts lēmums, ka uz pašvaldības stipendiju 2017./2018.mācību gadā varēs pretendēt topošie fizikas un ķīmijas skolotāji, mūziķi un ārsti. 

Deputāti nolēma, ka nākamajā mācību gadā būs piecas atbalstāmo profesionālo studiju specialitātes: izglītības jomā – fizikas skolotājs un  ķīmijas skolotājs; veselības jomā – ārsts (izņemot ģimenes ārstu). Savukārt kultūras jomā atbalstāmās specialitātes būs  mūziķis pianists un mūziķis ģitārists, kuri profesionālajā jomā varētu gan veiksmīgi vadīt mācību procesu, gan pildīt koncertmeistaru funkcijas dažādos kolektīvās muzicēšanas veidos, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Izglītības pārvalde, konsultējoties ar izglītības nozares pārstāvjiem un domes Attīstības pārvaldi, izanalizējusi nepieciešamību pēc konkrētām specialitātēm, lai veicinātu  kvalificētu speciālistu piesaisti Liepājai. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, aizvien mazāk izglītojamo izvēlas kārtot centralizētos eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetos – ķīmijā un fizikā. Arī augstākās izglītības iestāžu absolventu īpatsvars matemātikas, ķīmijas, fizikas un tehnoloģiju jomā Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropā (13%). Liepājā, tāpat kā visā Latvijā, nākotnē varētu trūkt jauno fizikas un ķīmijas skolotāju, jo 33 fizikas skolotāji un 23 no 32 ķīmijas skolotājiem šobrīd ir vecumā no 52 līdz 65 gadiem.

Stipendijas piešķir budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas Valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Uz pašvaldības stipendiju var pretendēt, ja pretendents ir pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu students, sākot no 2.kursa, bet specialitātē "ārsts" – no 6.kursa.

Pašvaldības stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, maģistrantūrā studējošajiem – 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem –100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pēc studiju beigšanas stipendiātam pašvaldībā jānostrādā vismaz trīs gadi.

Stipendiju nodrošināšanai 2017./2018 gadā nepieciešamie līdzekļi tiks ieplānoti budžetā. Kopš 2014. gada, kad piešķir pašvaldības stipendijas, pieciem stipendiātiem izmaksāts ap 25 330 eiro.

Pieteikšanās uz stipendijām tiks izsludināta ne vēlāk ka līdz šā gada 1. oktobrim, savukārt pieteikumus varēs iesniegt līdz 1. novembrim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē.

Portāls jau rakstīja, ka lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņēma Finanšu komiteja.