Šodien Kurzemes apgabaltiesā slēgtā tiesas sēdē bija plānots skatīt AS "Swedbank" prasību pret uzņēmēju Andri Griģi un viņa sievu Antru.

Prasība ir par naudas parāda piedziņu, laulības līguma atzīšanu par spēkā neesošu, nekustamā īpašuma atsavinājuma uz laulības līguma pamata atzīšanu par spēkā neesošu un zemesgrāmatas ierakstu labošanu. Kā šodien portālam atzina tiesneses palīdze Marika Jankovska, pēc abu pušu lūguma AS "Swedbank" civilprasības pret Griģu ģimeni izskatīšana atlikta uz 13. un 14. decembri. Lietu paredzēts sākt skatīt 13. decembrī pulksten 10.