Pašvaldība izsludinājusi veselības veicināšanas konkursu, ar kuru tiks līdzfinansēti projekti un pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši veselības aprūpes prioritārajām jomām.

Konkursa kopējais budžets 2015. gadam ir 7000 eiro, informē Liepājas domes Vides un veselības daļas projektu vadītāja Elīna Tolmačova.

2015.gada prioritārās veselības aprūpes jomas ir onkoloģijas profilakse, mātes, bērna un ģimenes veselība, kā arī atkarību ierobežošana, īpaši jauniešu vidū, akcentējot veselīgu dzīvesveidu kopumā.

Projektu konkursā var pieteikt projektus un pasākumus, kas plānoti 2015.gadā, tajā skaitā tradicionālā "Veselības mēneša" ietvaros. To realizācijai jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem. To pieteicējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona.

Projektu  pieteikumus var iesniegt līdz 20.martam pulksten 16 projektu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā.

Ar konkursa mērķi, līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, projektu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību, kā arī ieviešanas nosacījumiem var iepazīties Liepājas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā "Sabiedrība" – "Veselība".
 
Uzziņai
No 2015. gada mainīta kārtība, kādā piešķir finansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm Liepājas pilsētā. Turpmāk finansējums tiks piešķirts projektu konkursa formā. Izvērtējot saņemtos pieteikumus un pašvaldības piešķirto finansējumu, projektu konkurss var tikt izsludināts vairākas reizes gadā.