Vairāku nedēļu garumā biedrības "Latvijas pludmales glābēju asociācija" pārstāvji vērtēs Liepājas pludmales un Beberliņu pludmales drošības situāciju.

Ziņojumu par rezultātiem plānots sagatavot līdz septembra vidum. Speciālistu atzinumi un ieteikumi tiks ņemti vērā, gatavojoties nākošajai vasaras sezonai, plānojot pludmales glābšanas dienesta budžetu un citus resursus, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Piektdien, 17. augustā, Komunālās pārvaldes un Vides nodaļas speciālisti tikās ar biedrības pārstāvi Andri Krauli, kurš iepazīstināja ar darba plānu un izvērtēšanas metodiku.

Asociācija sadarbojas ar kolēģiem Dānijā un Vācijā, kuri ir sagatavojuši noteiktu programmu un kritērijus, kā racionāli izvērtēt esošo situāciju un izstrādāt rekomendācijas, kas būtu jāuzlabo vai jāmaina pludmales glābšanas dienesta darbā.

Asociācija vērtēs rādītāju kopumu, piemēram, transporta un piebraukšanas iespējas, sakaru un informācijas apmaiņas iespējas, tehnikas resursus, glābšanas dienesta darba organizāciju, cilvēku sagatavotību, informatīvās zīmes pludmales apmeklētājiem par drošību uz ūdens un citus  faktorus.

Kā skaidroja A. Kraulis, gala ziņojuma izstrādē tiks pieaicināti arī sadarbības partneri no ārvalstīm. Viņi pārbaudīs, precizēs un saskaņos starpziņojuma secinājumus.

"Mēs ņemsim vērā, ka rekomendācijas vienmēr ir iespējams izpildīt pakāpeniski, atbilstoši pašvaldības prioritātēm un pieejamiem finanšu līdzekļiem. Tāpēc mūsu ieteikumi nebūs obligāti un nekavējoties izpildāmas prasības," uzsvēra A. Kraulis. Noslēguma ziņojuma derīguma termiņš būšot četri gadi.

Piektdien asociācijas pārstāvis apskatīja Liepājas pludmali un Beberliņu atpūtas vietu.

Asociācijas sagatavotās rekomendācijas papildinās 2016.gadā sagatavoto "Liepājas pludmales Zilā karoga peldvietu riska novērtējumu". Šajā dokumentā jau ir analizēti dažādi riski, ar kuriem var saskarties pludmales apmeklētāji. Atpūtnieku drošība uz ūdens ir viens no riskiem, kurš tagad, ar asociācijas pārstāvju līdzdalību, tiks analizēts plašāk un padziļināti.