Apgāds "Jumava" laidis klajā nelielu ironiskās prozas grāmatiņu ar nosaukumu "Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest". Tās autors ir liepājnieks Ēriks Kūlis, kuram šis gads ir bijis īpaši ražīgs – klajā laista jau ceturtā grāmata.  


"Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest" rakstnieks pavīpsnājis gan par performanču rīkotājiem, gan Saeimas politiķiem, gan kāda laikraksta redakcijas personāžiem, gan dažādiem citiem īpatņiem un savdabjiem.


"Ironiskai prozai piemīt maķenīt radniecīgas attiecības gan ar pašu nopietnāko literatūru, jo arī tās rūpju pilnajā vaigā par dzīves subjektīvismu pavīd kāda smaida ēna, gan ar humoresku, kas, ļoti iespējams, dažus nejaušus gēnus varētu būt saķērusi no kāda lecīga feļetona.

Augstāk pieminētais izteiksmes veids nav ne par matu sliktāks kā, piemēram, vella pilla mākslinieka zīmētais draudzīgais šaržs, vai, senās, draiskās apdziedāšanās dziesmas, ko visos piemērotos gadījumos likuši lietā mūsu senči un par tajās pieminētajiem varoņiem uzjautrināties ir tik pat saprotami, kā mīlēt savu tuvāko. Vārdu sakot — ja esi dzīvs, tev par šo neapšaubāmo patiesību dažkārt jāpasmaida," tā autors grāmatiņas pēcvārdā.


Ēriks Kūlis šogad laidis klajā šādas grāmatas: "Zemes telpa, jūras elpa" (Zvaigzne ABC), "Iezīmētie" (Jumava), "Kas vieno, kas šķir. Tā viš'i" (Jumava).