Grāmatas vāka foto autors ir fotogrāfs Egons Zīverts.


Apgāds "Jumava" laidis klajā rakstnieka Ērika Kūļa rakstu izlases ceturto sējumus "Apvāršņi".


Sējums ietver gan jau agrāk lasītus darbus, kā "Nobela prēmija mīlestībā", "Mēs ar Maksi", "Ja ietu vēl labāk, nevarētu ciest", gan pavisam jaunu, iepriekš nepublicētu garstāstu "Jau augusts, un stārķi lido prom", kas vēsta par ukraiņu bēgļu ierašanos kādā Latvijā pagastā. Sējumu papildina arī autora vēstules "literatūras novadpētniecei" skolotājai Mirdzai Birznieci, kā arī Birznieces "ekskursija" pa rakstnieka bērnības vietām un viņas intervijas ar Ēriku Kūli atstāts.


Pats autors sējumam devis šādus ceļavārdus: "Neviens stāsts nespēj sacensties ar dzīvi tās piln¬asinības un arī nolemtības dēļ, tomēr miljoniem autoru ir pārliecināti, ka tieši viņa stāsti vai romāni darīs lasītāja brīvos brīžus aizraujošus ar to lappusēs atainoto dzīvi tās patiesīguma dēļ. Tā mēs visi rosāmies savās vairākās dzīvēs – vienu taupām cilvēkam, ko noteikti ceram reiz satikt vai esam jau satikuši, otru sev pašam, pilnu slēptākajām domām, sajūtām, sapņiem, pārliecībai rītdienai, bet trešo – bagātu ar aizgājušo gadu notikumu dāsnumu, satiktiem apbrīnojamiem cilvēkiem. Un varbūt arī vieglu smeldzi, ka dzīvei nav bijis malnraksta, viss noticis uzreiz, jo liktenis bijis nepielūdzams skolotājs.


Šajā sējumā ietilpst pāris jaunības dienu stāsti, autoram joprojām tikpat aicinoši kā apvārsnis, kuru vēloties aizsniegt jāiet garām vienmēr šalcošajiem kup¬lajiem sudrabvītoliem, ņemot līdz kādas meitenes sudra-bainos smieklus un draugus, lai arī tie dzīvo nepareizu dzīvi; ietilpst arī lappuses par dēkaiņiem un par cil¬vēkiem, kas ieradušies Latvijā, jo te apvāršņi pagaidām ir mierīgi…"

Ērika Kūļa "Raksti IV. Apvāršņi" izdevniecības cena ir 13,44 eiro.


Rakstu izlases pirmajā sējumā "Raksti I. Rīta cēliens" publicēti darbi "...tiem, kas sauli redz" un "Mūsu mīlestības krāsas". Sējuma priekšvārdā publicēts arī literatūras zinātnieka Edgara Lāma stāstījums par ražīgā rakstnieka daiļradi. Izlases otrā sējuma "Gaismā" centrā ir pastāstu cikls "Bērni uz parāda", savukārt trešajā sējumā, kas klajā nāca pērn gada nogalē, iekļauti divi Kūļa garstāsti "Ervīna Krīva mīlestības" un "Nopelnītā vientulība".


Rakstnieka Ērika Kūļa daiļrades apkopojumu piecos "Rakstu" sējumos apgāds "Jumava" nolēma laist klajā par godu rakstnieka astoņdesmit gadu jubilejai. Aizvadītā gada nogalē apgāds pieņēma lēmumu "Rakstu" sēriju izdot nevis piecos, bet sešos sējumos.


Raksti neietvers nekā no vairāk nekā divdesmit apgādā "Zvaigzne" klajā laistajiem Kūļa daiļdarbiem, jo izdevniecības līgums rakstniekam liedz 25 gadus nodot šos darbus citās rokās.


Ēriks Kūlis ir vairāk nekā 60 grāmatu autors, viņš ir pirmais Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" un balvas bērnu literatūrā "Pastariņa prēmija" ieguvējs. Rakstnieks ir Lejaskurzemes vides un ļaužu dzīves māksliniecisks dokumentētājs stāstos un romānos, kā arī bērnu pasaku grāmatu autors.