Apgāds "Jumava", turpinot rakstnieka Ērika Kūļa darbu izlases publicēšanu, laidis klajā 2.sējumu "Raksti II. Gaismā".


Literatūras zinātnieks Edgars Lāms par šo "Rakstu" sējumu saka:


"Izlases otrās grāmatas centrā – pastāstu cikls "Bērni uz parāda". Tajos no dažādiem skatpunktiem zondēta ģimeņu situācija 21. gadsimta Latvijā. Aktuāli un skaudri, bez liekulīga optimisma. Ģimenes institūcija rādīta visvisādās kombinācijās, visbiežāk nepilnā komplektācijā. Tomēr uzmanības fokusā – jaunā paaudze, dažāda vecuma bērni un pusaudži, viņu savstarpējā sadzīvošana un arī pretstāve.


Uzteicama ir autora spēja iejusties jauno cilvēku pasaules uztverē, kā arī prasme atdarināt skolēnu komunikācijai raksturīgo slengu, ar anglicismiem un rusicismiem piesātināto (piesārņoto!) runasveidu.

Ērika Kūļa vēstījums izskan publicistiski saasinātā tonalitātē, raisot nopietnas pārdomas par ģimenes un pusaudžu savstarpējo attiecību dramatiskajiem un sabiedrības attīstībai riskantajiem samezglojumiem".

"Rakstu" otro sējumu papildina fotoattēli no rakstnieka personīgā arhīva. Tajos autors redzams gan kopā ar vecākiem un ģimeni, gan darbā, tostarp SIA "Kurzemes Vārds".

Sējumu iespējams iegādāties gan internetā, gan grāmatnīcās (apgāda cena 13,44 eiro).


Jau vēstīts, ka "Rakstu" 1.sējums nāca klajā pērn, rakstnieka jubilejas gadā. Pavisam ieplānoti pieci "Rakstu" sējumi.