Šodien, 6.janvārī, amatnieku un daiļamata meistaru centrā Dārza ielā 4/8 atklāja izremontētās lietišķo studiju telpas.

Domes priekšsēdētāja vietniekiem Silvai Goldei un Gunāram Ansiņam klātesot Tautas mākslas un kultūras centra (TMKC) direktores Baibas Kļavas meistarīgā vadībā šodien atklāja izremontētās TMKC lietišķās mākslas studiju „Kursa”, „Liepava” un „Zītars” telpas. Uz atklāšanu kuplā skaitā bija pulcējušies amatnieki, folkloras kopu, Tautas mākslas un kultūras kolektīvu dalībnieki, būvnieki, domes amatpersonas un sveicēji.

Lai nodrošinātu Tautas mākslas un kultūras centra lietišķās mākslas studiju „Kursa”, „Liepava” un „Zītars” darbību ilgtermiņā, uzlabotu studiju darba apstākļus un attīstītu tās amatiermākslas nozares, kuru darbība Liepājas Latviešu biedrības namā un citās īrētās telpās bija ierobežota vai apdraudēta telpu fiziskā stāvokļa dēļ, Liepājas pašvaldība piešķīra un izremontēja jaunas darbnīcu telpas un pagalmu Dārza ielā 4/8 līdzās Amatnieku namam.

Golde apsveica lietišķās mākslas studijas ar jaunajām un mājīgajām telpām, uzsverot, ka kopā ar Amatnieku namu šajā vietā veidojas pavisam jauns pilsētas kultūras kvartāls. "Liepāja ir labs piemērs Latvijai, kādos apstākļos māksla sadzīvo ar kultūru", teica Golde.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2011.gada 24. novembra lēmumu, Liepājas pilsētas domes Tautas mākslas un kultūras centram nodotas bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem telpas ar kopējo platību 302,2 kvadrātmetri. Jaunajās telpās savu darbību turpinās audējas, rokdarbnieces un dzintara apstrādātāji, organizējot dažādu lietišķās mākslas prasmju apgūšanu, demonstrēšanu un citas aktivitātes.