Tā arī neviens pretendents nepieteicās vakar paredzētajai SIA "Buts" iniciētajai izsolei namam Liepu ielā 9, kuram sākumcena tika noteikta 266 300 lati.

Kā teikts sludinājumā "Latvijas Vēstnesī" 8.februārī, Liepājas domei piederošais īpašums sastāv no divām ēkām un zemesgabala 1626 kvadrātmetru platībā.
Pēdējā laikā Liepājā izsludinātas jau vairākas izsoles zīmīgiem objektiem, kuriem sākumcena bija neatbilstoši augsta. Tā, piemēram, atpūtas un darījumu centram "de Rome" sākumcena tika noteikta 853 000 lati. Protams, neviens pretendents nepieteicās.

Tagad Liepājas domei jādomā ko darīt tālāk ar namu Liepu ielā 9 - izsludināt jaunu izsoli ar zemāku cenu vai gaidīt labākus laikus, kas cena nekustamajiem īpašumiem pieaugs. Abos gadījumos pašvaldībai tie ir papildus izdevumi.

Portāls jau 2011.gada 30.septembrī rakstīja, ka ar domes deputātu akceptu pēc SIA "Buts" lūguma pašvaldības īpašums Liepu ielā 9 nodots atsavināšanai – izsolei.

Mācību centrs SIA "Buts" izteicis lūgumu pašvaldībai nodot atsavināšanai tai piederošo nekustamo īpašums Liepu ielā 9.

Kā skaidroja domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, dome jau 2006.gada 12.oktobrī pieņēmusi lēmumu īpašuma objektu Liepu ielā 9 nododot privatizācijai. Taču abas reizes, kad tika rīkota izsole, tā beigusies bez rezultāta.