Ar domes deputātu akceptu pēc SIA „Buts” lūguma pašvaldības īpašums Liepu ielā 9 nodots atsavināšanai – izsolei.

Šovasar mācību centrs SIA „Buts” izteicis lūgumu pašvaldībai nodot atsavināšanai tai piederošo nekustamo īpašums Liepu ielā 9, kas sastāv no zemesgabala 1626 kv.m platībā un divām nedzīvojamām ēkām.

Ceturtdien, 29. septembrī, deputāti pieņēma lēmumu nodot šo īpašumu atsavināšanai. Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots pasūtīt nekustamā īpašuma tirgus vērtējumu un gatavot izsoles noteikumus atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.

Kā skaidroja domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, dome jau 2006.gada 12.oktobrī pieņēmusi lēmumu īpašuma objektu Liepu ielā 9 nododot privatizācijai. Taču abas reizes, kad tika rīkota izsole, tā beigusies bez rezultāta.