Turpmākos divus gadus vai arī "no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz dienai, kad kopējā līgumcena par poligrāfijas pakalpojumiem sasniegusi 120 000 eiro, neskaitot PVN, poligrāfijas pakalpojumus pašvaldībai nodrošinās divi uzņēmumi – SIA "Mārketinga projektu aģentūra "Fortius"" un SIA "Insert IT", liecina informācija pašvaldības mājaslapā.


Iepirkumu komisija piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības – "Fortius" un "Insert IT" kā "saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam.


Komisija noraidījusi pretendenta SIA "Veiters korporācija" piedāvājumu, kā neatbilstīgu konkursa nolikuma prasībām.


Pirmā piegādes līguma slēgšanas tiesības par summu 3 977,77, neskaitot PVN, piešķirtas "Fortius". Šis pasūtījums pēc domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sniegtās informācijas saistīts ar 4. maija svētku un Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas veselības veicināšanas aktivitātēm.