Ceturtdien, 12.martā, finanšu komitejā apstiprināti Liepājas pilsētas 2020. gada budžeta grozījumi 17 miljonu eiro apmērā. Pēc šo grozījumu apstiprināšanas domes sēdē kopējais pašvaldības gada budžets būs 126,5 miljoni eiro. Grozījumi nepieciešami, jo saistībā ar iestāžu darbu, nodokļu ieņēmumiem, dažādu projektu finansēšanu un procesu nodrošināšanu, tika aprēķināts precīzais budžeta atlikums no pagājušā gada, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

No līdzekļu atlikuma 23 procenti jeb  3,79 milj. eiro plānots novirzīt pašvaldības institūciju uzturēšanas izdevumu segšanai un nepilnus 77 procenti jeb 12, 42 milj. eiro plānots paredzēt dažādiem attīstības projektiem un pasākumiem saskaņā ar  Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015. – 2020. gadam. 

Izvērtējot iespējas un prioritātes, plānotajos budžeta grozījumos finansējums paredzēts vairākiem satiksmes infrastruktūras un drošības uzlabojumiem, kā arī pilsētvides uzturēšanas un uzlabošanas projektiem, piemēram, 477 000 eiro piešķirti iekškvartālu asfaltēšanas programmas īstenošanai (Gaujas prospekts, Klaipēdas, Piltenes, Ģen. Baloža, Kārklu ielas), 329 000 eiro atvēlēti grants ielu asfaltēšanas programmas īstenošanai (Medzes, J. Asara, Kviešu, A. Klints, Riņķu, Miera, Kalēju, Skuju ielas), 324 446 eiro plānoti līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai, 264 315 eiro lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvei Jūrmalas parkā, 230 000 eiro atvēlēti transporta rotācijas apļa izbūvei Kūrmājas prospekta un Ūliha ielas krustojumā, 220 000 eiro infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvajiem un teleskopiskās zemgrīdas pacelšanas sistēmas iegādei, 150 000 eiro paredzēti lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvei O. Kalpaka ielā, 100 000 eiro plānoti atsevišķu ietvju posmu izbūve un atjaunošanai Ventspils, Dzērves, Salmu ielās,19 880 eiro  –  policijas sakaru tīkla uzlabošanai un paplašināšanai, kā arī 41 261 eiro piešķirti videonovērošanas kameru uzstādīšanai Dunikas ielas basketbola laukumā, Lāčplēša dārzā un Beberliņos.

Tāpat deputāti lēma piešķirt finansējumu vides pieejamības nodrošināšanai – 55 160 eiro paredzēti lifta izbūvei Vecliepājas PVAC, 22 711 eiro – tualešu pārbūvei invalīdu piekļuvei Dzimtsarakstu nodaļas ēkā, kā arī 10 000 eiro  atvēlēti zīdaiņu barošanas telpu izveidei Liepājas LOC un Tenisa halles telpās.

289 065 eiro atvēlēti jauna bērnudārza izveidei  Koku ielā 10, vairākos bērnudārzos plānots nomainīt elektroinstalācijas un sanitāros mezglus, iegādāties jaunas gultas, kā arī finansējums 134 000 eiro apmērā paredzēts 8. vidusskolas remontdarbiem.

Plānotie budžeta grozījumi paredz arī uzlabot apstākļus vairākos sociālā dienesta aprūpē esošās namos, 102 678 eiro atvēlēti remontdarbu veikšanai Veco ļaužu dzīvojamajā mājā, par 116 141 eiro tiks veikti remontdarbi sociālajā dzīvojamajā mājā Viršu ielā 9/11, uzlabojami plānoti arī sociālajā dzīvojamajā mājā Flotes ielā 14, Atkarību profilakses centrā, kā arī tiks veikts apkures sistēmas remonts Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

Deputāti arī atbalstīja 637 507 eiro piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanai ēkā Peldu ielā 5, 60 217 eiro atvēlēja dzīvojamā korpusa remontam un zibensnovedēju uzstādīšanai kompleksā “Draudzība”, 138 000 eiro plānoti pašvaldības tukšo dzīvokļu remontam, 10 000 eiro glābšanas stacijas torņa remontam, 50 000 eiro mazo un vidējo komercsabiedrību projektu atbalstam, kā arī 2 661 688 eiro paredzēti projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Kopumā pašvaldības pamatbudžeta izdevumus kopā ar finansēšanas daļu  plānots palielināt par 17 194 252 eiro, tai skaitā valsts mērķdotācijas 3 613 844 eiro, pašvaldības pamatbudžets 13 078 980 eiro un maksas pakalpojumi  501 428 eiro apmērā, līdz ar to 2020. gada kopējais Liepājas budžets būs 126,5 milj. eiro.