Deputāti pastāvīgajās Pilsētas attīstības un Finanšu komitejas sēdēs 14. janvārī pieņēma lēmumu apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 72 – nosacīto cenu 152 400 eiro, lai zemesgabalu varētu nodot atsavināšanai izsolē.

Kā deputātus informēja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, īpašumu vērtēja divi sertificēti nekustamā īpašuma vērtētāji – SIA "Vindeks" un Jānis Rīdūzis.


Krūmu 72. Foto no Google Maps.


Zemesgabala pārdošanu uzdots organizēt Nekustamā īpašuma pārvaldei, bet apstiprināt izsoles rezultātus un izskatīt sūdzības, ja tādas būs, – pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai.


Tāpat deputāti apstiprināja lēmumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, sliktā tehniskā stāvoklī esošo noliktavas ēku Vecajā ostmalā 56, ko savulaik bija plānots iekļaut iecerētā Jūrniecības muzeja kompleksā. Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdeva organizēt īpašuma novērtēšanu.