Ceturtdienas, 5.oktobra, Finanšu komitejas sēdē apstiprināts Liepājas pilsētas pašvaldības 2017. gada budžeta palielinājums kopumā par 5,7 miljoniem eiro.

Papildu pamatbudžeta ieņēmumi 5,7 miljoni eiro apmērā veidojušies no valsts finansējuma – 4,3 miljoni eiro (tās ir mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, kā arī finansējums dažādiem ES struktūrfondu projektiem), pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem – 1,37 miljoni eiro (tas ir papildu iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieskaitījums, nekustamā īpašuma nodokļu parādu iemaksas u.c.) un maksas pakalpojumiem –  23379 eiro (tie ir papildu ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu, soda naudas, biļešu realizācija), informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

No pamatbudžeta līdzekļiem, izvērtējot iespējas un prioritātes, deputāti atbalstīja ieceri nodrošināt papildu finansējums uz attīstību vērstiem projektiem, pasākumiem un iegādēm.

Lai nodrošinātu Liepājas lidostas darbu arī ziemas periodā 287 484 eiro paredzēti SIA "Aviasabiedrība "Liepāja", 151 720 eiro piešķirti Komunālajai pārvaldei pilsētas infrastruktūras sakārtošanai, teritorijas uzkopšanai un labiekārtošanai, 179 102 eiro – pašvaldības aģentūrai "Liepājas sabiedriskais transports" izmaksu segšanai pasažieru pārvadātājiem, pamatojoties uz patēriņa cenu indeksācijas rezultātiem, 44 172 eiro – SIA "Liepājas tūrisma informācijas birojs" mārketinga pasākumu nodrošināšanai, 49 600 eiro – Nekustamā īpašuma pārvaldei īpašuma K.Ukstiņa ielā 30 iegādei, u.c..

Veselības, sporta un kultūras jomā 17581 eiro atvēlēti projektam "Baltijas pilsētu rīcība dzīvesveida izraisītu slimību mazināšanā – inovatīva prakses intervences modeļa izveide, iesaistot sabiedrības veselības pārvaldes iestādes Baltijas jūras reģionā", 120 050 eiro – sporta pasākumu organizēšanai un atbalstam, 2 871 227 – Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecībai (piesaistot kredītlīdzekļus), kā arī vairākiem citiem ES struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem. 22 117 eiro paredzēti jumta remontdarbiem "Liepājas teātrī", 13 035 eiro – Centrālās zinātniskās bibliotēkas remontdarbiem, 12 900 eiro – kultūras pasākumu organizēšanai un atbalstam, u.c..

Izglītības jomā papildu līdzekļi 25 500 eiro apmērā piešķirti bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai, 9014 eiro – PII "Margrietiņa" avārijas apgaismojumam un ārējā baseina demontāžai, savukārt 45 000 eiro atvēlēti pašvaldības līdzfinansējumam privātajām izglītības iestādēm. 1 326 798 eiro piešķirti projektam "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā" (t.sk. piesaistot kredītlīdzekļus 1 132 029 EUR apmērā). Savukārt 32 296 eiro – projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas PII "Dzintariņš"" (kredītlīdzekļi).

Papildu pamatbudžeta ieņēmumi 5,7 miljoni eiro apmērā veidojušies no valsts finansējuma – 4,3 miljoni eiro (tās ir mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, kā arī finansējums dažādiem ES struktūrfondu projektiem), pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem – 1,37 eiro (tas ir papildu iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieskaitījums, nekustamā īpašuma nodokļu parādu iemaksas u.c.) un maksas pakalpojumiem –  23 379 eiro (tie ir papildu ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu, soda naudas, biļešu realizācija).