Ar Liepājas domes 13.jūlija sēdes lēmumiem Nekustamā īpašuma pārvaldei atļauts izsolē pārdot divas tās bilancē esošas augošu koku cirsmas.

Atļauts atsavināt, pārdodot izsolē, Nekustamā īpašuma pārvalde bilancē esošo augošu koku cirsmu Brīvības ielā 185A ar krāju 177,68 m3. Atmežošana paredzēta 0,3597 ha platībā, kopumā nozāģējot 388 kokus. Kustamās mantas izsoles sākumcena ir 1 296 eiro.

Koku ciršana saistīta ar uzņēmuma "Scan-Plast Latvia" vēlmi īstenot teritorijas labiekārtošanas būvprojektu.

Tāpat atļauts atsavināt, pārdodot izsolē, otru Nekustamā īpašuma pārvaldes bilancē esošo koku cirsmu Aisteres ielā 2 ar krāju 118,90 m3. Izsoles sākumcena noteikta 1 267,43 eiro. Šīs koku izciršanas iemesls ir nepieciešamība iztīrīt novadgrāvi.