Foto no Facebook.


Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde decembrī pieņēmusi vairākus lēmumus, ar kuriem devusi pagarinājumu vairāku SEZ uzņēmumu uzsākto projektu realizācijas termiņam, portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Viens no tādiem uzņēmumiem ir "Scan-Plast Latvia", kurš pērn oktobrī vērsies SEZ pārvaldē ar iesniegumu, informējot, ka dažādu apstākļu dēļ nevarēs izpildīt projekta "Ražošanas ēkas būvniecība" realizāciju noteiktajā termiņā, proti, līdz 2022. gada 31. decembrim. Iesniegumā norādīts, ka "Covid-19" radīto ierobežojumu rezultātā būtiski aizkavējies būvprojekta izstrādes termiņš, kas liedzis savlaicīgi izsludināt iepirkumu. Arī straujais būvmateriālu izmaksu sadārdzinājums (metāls u.c.) kavējis pabeigt būvprojektu noteiktajā termiņā.

"Scan-Plast Latvia" arī sniedzis informāciju SEZ pārvaldei par veiktajām darbībām saistībā ar projekta "Ražošanas ēkas būvniecība" realizāciju – ir izstrādāts būvprojekts ēkas Brīvības ielā 187, kā arī norādījis, ka uzsāktais darbs pie projekta realizācijas turpināsies, tāpēc lūdz iespēju pagarināt būvprojekta realizēšanas termiņu līdz 2028. gada 31. decembrim.

Neraugoties uz to, ka "Scan-Plast Latvia" ne pirmo reizi lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu, SEZ valde pieņēmusi lēmumu slēgt ar SIA "Scan-Plast Latvia" vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2019. gada 24. aprīļa līgumā.

SEZ valde arī pieņēmusi lēmumu slēgt vienošanos ar SIA "Eastern Light Latvia" par grozījumu pērn noslēgtajā zemes nomas/apbūves tiesības rezervēšanas līgumā.

Pērn septembrī SEZ valde bija pieņēmusi lēmumu par zemes nomas/ apbūves tiesības rezervēšanu, uz kuru pamatojoties SEZ pārvalde noslēdza līgumu ar SIA "Eastern Light Latvia" par zemesgabala Tērvetes ielā 1 rezervēšanu.

Saskaņā ar līgumu būvprojekta "Baltijas jūras austrumu piekrastes optiskās šķiedras kabeļa izejas punkts uz sauszemi Liepājā" realizācija bija jāpabeidz līdz pērnā gada 31. decembrim. Taču decembra vidū SEZ pārvalde saņēmusi iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu līdz 2023. gada 2. maijam.