No 2.maija Liepājas pašvaldības administrācijā darbu sāk Datu aizsardzības daļa, kurā sākumā strādās viens cilvēks, informē Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Datu aizsardzības daļas darba pienākumos būs veikt iekšējo uzraudzību pašvaldības iestādēs un aģentūras, informēt un konsultēt par datu aizsardzības prasībām, kā arī uzraudzīt personas datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2016. gada 27. aprīlī Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pieņēma jauno Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs ir piemērojama no 2018.gada 25.maija. Regula tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā, ļaujot tās pilsoņiem labāk kontrolēt savus personas datus.

Kā informē pašvaldība, šobrīd Datu aizsardzības daļa uzsāk darbu ar vienu darbinieku – Edgaru Āboliņu, kurš līdz tam strādāja domes Juridiskajā daļā un tiek pārcelts, līdz ar to jauna štata vieta netiek taisīta.  Ir plānots daļu papildināt ar vēl vienu darbinieku, taču šobrīd vēl nevar pateikt, kad tas varētu notikt.

Jaunās daļas pienākumos ietilps uzraudzīt personas datu apstrādi ne tikai pašvaldības administrācijā, bet plānots, ka tā aptvers arī pašvaldības iestādes un aģentūras.