22. septembrī pulksten 9.30 Liepājas domē, 226. Kabinetā paredzēta pastāvīgā Pilsētas attīstības komitejas sēde.

Sēdes darba kārtībā:
1. Par SIA "Liepājas enerģija" sasniegtajiem rezultātiem un plāniem.
2. Par finansējuma piešķiršanu projektam "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana".
3. Par bezmantinieka mantu Eduarda Tisē ielā 85 – 2, Liepājā.
4. Par bezmantinieka mantu Mirdzas Ķempes ielā 12 – 17, Liepājā.
5. Par bezmantinieka mantu Dorupes ielā 23 – 11, Liepājā.
6. Par bezmantinieka mantu Piltenes ielā 5 – 14.
7. Par bezmantinieka mantu Ugāles ielā 8 – 2, Liepājā.
8. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
11. Par dzīvojamo māju un palīgēkas nojaukšanu.
12. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu.
13. Par atsevišķu Liepājas pilsētas Domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
14. Par servitūta nodibināšanu.
15. Par servitūta nodibināšanu.
16. Par Vidusceļa ielas daļas, blakus Bernātu ielai 21, iznomāšanu
17. Par zemesgabala Brīvības ielā 150 nomas līguma termiņa pagarināšanu
18. Par piedāvājumu iegādāties zemesgabalu Ģenerāļa Baloža ielā 37A.
19. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.