Liepājas domes deputāti ceturtdien, 17.maijā, lēma par 40 darba kārtības jautājumiem, tostarp par Jūrniecības muzeja vietā iecerēto "torni" un pusdienu maksu bērnudārzos.

"Torņa projektam" – nē
Pēc ilgākām pārdomām koalīcija šajā domes sēdē tomēr lika priekšā noraidīt iepriekš virzīto projektu "Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izveide" ("torņa projekts"). Irliepaja.lv jau rakstīja, ka bija iecerēta grandioza audiovizuāla instalācija torņa veidā, kas atrastos Vecajā ostmalā 54. Tomēr pēc izsludinātā iepirkuma izrādījās, ka objekta izmaksas ir nesamērīgi pieaugušas un sasniedz pusmiljonu – 512 666,33 eiro, no kuriem pašvaldībai būtu jāsedz 242 666,33 eiro. Līdz ar to visi 13 klātesošie deputāti atbalstīja lēmumu atteikties no projekta.

Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols irliepaja.lv sacīja, ka pārvalde skatīsies, vai ir iespēja šī projekta vietā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības (EJZ) fondam piedāvāt ko citu, jo "torni" EJZ fonds bija gatavs līdzfinansēt 270 000 eiro apmērā.

Atteikušies no viena dārga projekta, deputāti tomēr neriskēja nosacīti ieekonomētos līdzekļus piešķirt citam mērķim – bērnudārza pusdienu sadārdzinājuma finansēšanai.

"Liepājas partijas deputātiem jāatkāpjas!"
Tieši ap šo, Izglītības pārvaldes sagatavoto lēmumprojektu par ēdināšanas maksas palielināšanu bērnudārzos, sēdē izvērtās vislielākā ņemšanās. No opozīcijas puses bija gan daudz jautājumu, gan skaļi paziņojumi. Piemēram, Valērijs Agešins, citējis Liepājas partijas programmā ierakstīto, ka tās mērķis ir brīvpusdienas bērnudārzos, paziņoja: gadījumā, ja šīs partijas deputāti tomēr nobalsos par lēmumprojektu, visiem pieciem ir jādemisionē, jo saviem vēlētājiem solījuši pavisam ko citu. Liepājas partijas deputāti gan aicinājumu demisionēt it kā nedzirdēja.

Tika citēts arī Latvijas Reģionu apvienību pārstāvošās biedrības "Liepājnieki" programmā rakstītais, ka jāsekmē liepājnieku atgriešanās, taču, kā sacīja Agešins, – ar cenu celšanu nevienu atpakaļ nedabūs.

Sekoja koalīcijas pārstāvju skaidrojums, ka Izglītības pārvaldes izsludinātie iepirkumi par ēdināšanu bērnudārzos beidzas bez rezultāta, jo par tik zemu maksu neviens nav gatavs nodrošināt pakalpojumu. Jānis Vilnītis atgādināja, ka visi deputāti ir apstiprinājuši attīstības pamatnostādnes, kurās ierakstīts, ka bezmaksas pusdienas pašvaldība nodrošinās pakāpeniski. Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere skaidroja, ka citās pašvaldības ēdināšanas izmaksas ir zemākas, jo tās pašas nodrošina šo pakalpojumu, savukārt Liepājas pašvaldība pakalpojumu pērk no ārpuses, tā ēdinātājiem arī nedod nekādas atlaides, piemēram, apmaksājot elektrības vai citus komunālos rēķinus.

Deputāts Pāvels Sereda tomēr aicināja pašvaldību līdzfinansēt pusdienu sadārdzinājumu simts procentu, nevis 50% apmērā, kā paredz lēmumprojekts (tie būtu tikai 89, 9 tūkstoši eiro, nevis 242 tūkstoši, kas būtu nepieciešami "torņa projektam" – irliepaja.lv).

Galu galā lēmums tomēr bija labvēlīgs Izglītības pārvaldes piedāvājumam, lai arī četri "Saskaņas" deputāti bija pret un nebalsoja arī Jānis Vilnītis, kurš saskatīja interešu konfliktu, jo pašam bērns apmeklējot bērnudārzu.

Bez "pārspīlētas demokrātijas"
Vēl viens sēdes darba kārtības jautājums, kas saduļķoja visnotaļ mierīgo un gludo 17.maija domes sēdes tecējumu, bija "Par grozījumu Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā".

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pašvaldībai bija norādījusi, ka jāsvītro nolikuma 94.punkta teikums, ka "domes priekšsēdētājam ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu ziņotājam, ja jautājumu uzdošanas ilgums par vienu lēmuma projektu pārsniedz desmit minūtes". Pret to deputātiem iebildumu nebija, taču Ludmila Rjazanova rosināja no nolikuma izņemt vēl divus punktus – 96. un 97., kuros noteikti ierobežojumi jautājumu uzdošanai, proti, par katru lēmumprojektu vienam deputātam atļauts uzdots tikai divus jautājumus, un nav atļauts arī runāt ilgā par trim minūtēm. Rjazanova atgādināja, ka viņa pastāvīgi saņemot sēdes vadītāja aizrādījumu, ka uzdevusi jautājumus vairāk nekā divas reizes. Koalīcijas deputāti centās Rjazanovu pārliecināt, ka nolikums sniedz pietiekami lielas runas brīvības un demokrātijas iespējas. Jānis Vilnītis pauda viedokli, ka Rjazanovas prasība ir "pārspīlēta demokrātija", bet Gunārs Ansiņš norādīja, ka mērs Uldis Sesks ar hronometru nevienam klāt nestāvot un neuzskaitot, cik ilgi tas runā.

Koalīcija nobalsoja par sagatavoto lēmumprojektu, bet četri opozīcijas deputāti balsoja pret.

Saglabā "dividenžu prioritātes"
Neliela stīvēšanās notika arī, lemjot par "Liepājas enerģijas" dividenžu sadali (vairāk sk. šeit). Valērijs Agešins, tāpat kā pagājušajā nedēļā pastāvīgo komiteju sēdēs, turpināja virzīt savu priekšlikumu, ka no šiem līdzekļiem ir jāuzbūvē arī vēl viens bērnu rotaļlaukums. Tam pretojās koalīcijas pārstāvis Gunārs Ansiņš, norādot, ka tradicionāli "Liepājas enerģijas" dividenžu dalīšanā ir "divas prioritātes" – līdzfinansējums vēsturisko namu atjaunošanai un iekšpagalmu sakārtošanas programmai, aicināja tās "neaiztikt".

Lēmumprojekts tika apstiprināts neizmainīts.