Ceturtdien, 16.oktobrī, domes sēdē plānots lemt par lūguma izteikšanu Ministru kabinetam, lai pašvaldībai bez atlīdzības tiktu nodoti divi īpašumi – Cukura ielā 1a un Ezermalas ielā 7.

Iepriekš deputāti šādu lēmumu jau akceptēja Finanšu komitejā.

Kā skaidroja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, šāds lēmums vajadzīgs, jo abi īpašumi, kas atrodas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijā, pēc likuma pieder pašvaldībai, taču kļūdaini ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda. Lai sakārtotu dokumentus, nepieciešams Ministru kabineta lēmums, sacīja Egmanis.

Domes lēmumprojekts paredz lūgt Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamos īpašumus Cukura ielā 1A, sastāvošu no zemesgabala 1525 kv.m platībā (kadastra Nr.1700 023 0013), un Ezermalas ielā 7, sastāvošu no zemesgabala 2857 kv.m platībā (kadastra Nr.1700 022 0013).

Domes izpilddirektors Edgars Rāts tiks pilnvarots organizēt abu nekustamo īpašumu pārņemšanu, un Liepājas pilsētas pašvaldības vārdā apstiprināt nodošanas un pieņemšanas aktus un citus ar nekustamā īpašuma pārņemšanu saistītos dokumentus.

Savukārt Nekustamā īpašuma pārvaldei būs jākompensē valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" izdevumi par īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 612,97 eiro apmērā un jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu Cukura ielā 1A un Ezermalas ielā 7pārreģistrāciju zemesgrāmatā.

Ezermalas iela 7 atrodas biedrība „Liepājas rallija komanda” un autoserviss SIA „Dantes”, savukārt Cukura ielā 1a degvielas uzpildes stacija SIA "Rietumu nafta".