Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) oktobra valdes sēde izskatīti un atbalstīti trīs SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu projekti par kopējo summu 446 531,76 eiro, kā arī izskatīti vairāki jautājumi par nekustamo īpašumu nomu, pirmpirkuma tiesībām un atsavināšanu, portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.


Ilgtermiņa zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu Atmodas bulvārī 18 uz divdesmit gadiem SEZ pārvalde slēgs ar SIA "Latvijas Mobilais telefons". Zemes gabala platība ir 600 m2 un tā izmantošanas mērķis ir mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas ar radiotorni ekspluatācija, apsaimniekošana un saimnieciskās darbības veikšana.


SEZ valde neizmantos pirmpirkuma tiesības uz tās teritorijā esošo nekustamo īpašumu Zviedru iela 2, jo īpašums nav nepieciešams Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju veikšanai.


Tāpat SEZ valde nolēmusi piekrist zemesgabala Cukura ielā 1A nodošanai atsavināšanai SIA "Rietumu nafta", jo arī šis nekustamais īpašums nav nepieciešams Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju veikšanai.


Atbalstīti trīs Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu projekti par kopējo summu 446 531,76 eiro.


SEZ jaunā kapitālsabiedrība "MetARS" plāno īstenot ieguldījumu projektu "Metināšanas iekārtu un metināšanas dūmu filtrācijas sistēmas iegāde" par kopējo summu 8 761,76 eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2024.gada 31.decembrim. "MetARS" atbilstoši deklarācijai par komercdarbību ir mazais komersants un var saņemt maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas ir 60%.


Cita SEZ kapitālsabiedrība "Liepaja Bulk Terminal LTD" turpina veikt ieguldījumus, lai mazinātu pārkraušanas procesā radušos putekļu nokļūšanu ārpus termināla teritorijas. Laika posmā no šā gada 20 oktobra līdz 2025.gada 31.augustam uzņēmums plāno īstenot ieguldījumu projektu "Kuģu iekrāvēja aspirācijas sistēma", un uzstādīt iekārtas, kas savāktu putekļus.


Projekta kopējā summa 349 770,00 eiro. "Liepaja Bulk Terminal LTD"  ir lielais komersants un var saņemt 40% atbalsta intensitāti augstāk minētajiem ieguldījumiem.


Savukārt SIA "Ekers Stividors LP" plānoto ieguldījumu projektu "Smalkas frakcijas beramkravu pārkraušanas kausa iegāde un uzstādīšana" par kopējo summu 38 000,00 eiro, ko plānots realizēt laika līdz 2023.gada 1.decembrim. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Ekers Stividors LP" ir vidējais komersants, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte tā ieguldījumiem ir 50%.


Šogad līdz oktobrim SEZ pārvalde ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām ir noslēgusi 11 līgumus par ieguldījumu veikšanu, kuru kopējā plānoto ieguldījumu summa ir 4 835 371,52 eiro.