Darba vizītē Liepājā 28. martā bija ieradies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, lai piedalītos seminārā un Liepājas domē apspriestu aktuālos jautājumus.

Ministrs piedalījās savas pārstāvētās ministrijas organizētajā seminārā par Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībā, tikās ar Liepājas domes vadību, pārrunājot administratīvi teritoriālās reformas tālākās virzības ieceri un citas aktualitātes pašvaldības darbā, kā arī iepazinās ar attīstības iespējām pilsētā, klātienē aplūkojot Karostas industriālās teritorijas un lidostu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā semināra, kurā piedalījās arī Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, viņa vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš un Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, mērķis bija iepazīstināt teritoriju attīstībā iesaistītās institūcijas, iestādes, organizācijas un citus interesentus ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, t.sk. ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu, identificēt esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, kā arī rosināt diskusiju par reģionālās politikas uzstādījumiem.

Dienas otrajā pusē ministrs tikās ar Liepājas domes priekšsēdētāju Jāni Vilnīti, priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu, kā arī citiem pašvaldības un Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārstāvjiem, lai pārrunātu plānotās pilsētas attīstības prioritātes.

Viena no galvenajām sarunas laikā pārspriestajām tēmām bija gaidāmā reģionālā reforma: "VARAM tuvāko nedēļu laikā nāks klajā ar savu redzējumu par administratīvi teritoriālo sadalījumu, un šobrīd norit darbs pie pašvaldības kritēriju atjaunošanas, kur, piemēram, varētu mainīties minimālais iedzīvotāju skaits, kas nepieciešams novada izveidei. Protams ņemsim vērā arī iespēju nodrošināt sociālos pakalpojumus, izglītību, interešu izglītību, jo tie ir galvenie klātienē sniedzamie pakalpojumi, kuru nodrošināšanai attālumam ir nozīme," pauda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

Ministrs norādīja, ka izmaiņas skars arī republikas pilsētas, kurām administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiks pievienoti novadi, veidojot pilsētas ar lauku teritorijām. Liepājas domes vadība šobrīd neredz, ka VARAM piedāvātais modelis sekmētu pilsētas turpmāko attīstību: "Mums kā pašvaldībai bija svarīgi uzklausīt Pūces kunga redzējumu, kā arī iezīmēt savu viedokli, lai plānotās pārmaiņas neatstātu negatīvu ietekmi uz Liepājas kā spēcīga reģionu centra attīstību un tās iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Neesmu pret pārmaiņām, ja tās ilgtermiņā sniedz pienesumu pilsētai, bet šobrīd saistībā ar reģionālo reformu ir daudz neatbildētu jautājumu, tāpēc noteikti turpināsim sarunas ar ministra kungu, lai pārliecinātos, ko tieši paredzēs pārmaiņas un kādu ieguvumu mēs kā pilsēta varam sagaidīt. Pilsētas prioritāte viennozīmīgi ir līdzšinējā attīstības ceļa turpināšana," uzsvēra domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

Tāpat domes vadība iepazīstināja ministru ar ostas, biznesa parku attīstību, Karostas kanāla attīrīšanas projektu gaitu, kura realizācijai piesaistīts Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums. Pilsētas attīstības kontekstā, kad Liepāju par savu mājvietu arvien biežāk izvēlas jaunas ģimenes ar maziem bērniem, akcentēta arī situācija ar nepietiekamo vietu skaitu bērnudārzos, iespējamajiem pašvaldības risinājumiem un nepieciešamo atbalstu no valsts puses.

Iezīmējos Liepājas lidostas pēdējo gadu izaugsmi un turpmāko attīstību, pilsētas vadība saklausīja ministra atbalstu, meklējot iespējas, kā piesaistīt emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējumu plānotajai lidostas jaunā pasažieru apkalpošanas termināļa būvniecībai.

Vizītes noslēgumā ministrs kopīgi ar domes vadību un LSEZ pārstāvjiem apmeklēja Kapsēdes ielas un Karostas industriālo parku, iepazīstoties ar vairākiem uzņēmumiem, kuri pēdējo gadu laikā attīstījuši savu darbību kādā no Liepājas industriālajām zonām, kā arī apmeklēja Liepājas lidostu.