Liepājas domes ārkārtas sēdes darba kārtība 25.martā pulksten 14. Sēde notiks videokonferences režīmā.

(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos. J.Vilnītis
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu. J.Vilnītis
3. Par Krīzes vadības grupas izveidi. J.Vilnītis
4. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. J.Vilnītis
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam".  J.Vilnītis

Domes priekšsēdētājs  J.Vilnītis