Deputāti pastāvīgajā Finanšu komitejā ceturtdien, 7.decembrī, lēma par grozījumiem 2017.gada budžetā un apstiprināja arī 2018.gada budžetu.

Kā sēdē ziņoja domes Finanšu pārvaldes vadītāja Evija Kalveniece, šā gada budžetu iespējams palielināt par 459 811 eiro, jo par 341 219 eiro palielinājušies nodokļu ieņēmumi un par 118 592 eiro – ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas. Papildu finansējumu deputāti nolēma sadalīt šādos izdevumos:

32 767 eiro – telpu nomai sporta skolām;
5400 eiro – telpu nomai Tautas mākslas un kultūras centra kolektīvu nodarbībām;
4000 eiro – Izglītības pārvaldei kultūrvēsturiskā mantojuma materiālu digitalizācijai;
5650 eiro – pašvaldības stipendijām;
36 5275 eiro – norēķiniem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem;
31 719 eiro – eksperimentālās zāles gaismas un skaņas aprīkojumam Liepājas teātrim;
15 000 eiro – "Piejūras pārgājiena" organizēšanai.

Pateicoties papildu ieņēmumiem arī iespējams samazināti plānotos izdevumus kredītresursu piesaistei ES struktūrfondu projektu īstenošanai.

Deputāti ar sešām balsīm "par", Valērijam Agešinam balsojot "pret" arī apstiprināja 2018.gada budžetu – 81, 37 miljonu eiro apmērā. Finanšu pārvaldes vadītāja gan brīdināja, ka tajā iekļauti pārsvarā iestāžu uzturēšanas izdevumi un finansējums ES struktūrfondu projektiem, jo budžets veidots pirms precizēts līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Par finansējumu investīciju projektiem un pasākumiem tiks lemts 2018.gadā pēc līdzekļu atlikuma precizēšanas.

Pēc Kalvenieces sacītā, budžeta projektā nodrošināts finansējums darba algas fonda palielināšanai sakarā ar minimālās algas pieaugumu no 380 līdz 430 eiro. Amatalgu pieaugums nodrošināts visu pašvaldības iestāžu darbiniekiem, piemērojot diferencētu pieaugumu robežās no 13 līdz 5%,

Salīdzinājumā ar 2017.gadu, papildu finansējums plānots braukšanas maksas atvieglojumiem politiski represētām personām un Černobiļas atomreaktora avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, kam līdzšinējo 50% atlaides tiks palielinātas līdz 100%.

2018.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 81 372 086 eiro apmērā, tie tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem 72 922 966 eiro apmērā un no līdzekļu atlikuma 1 772 412 eiro.

Budžeta ieņēmumu lielāko daļu – 55,5% veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, 4,6% – nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi, 28,8% – valsts mērķdotācijas (t.sk. dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 244 164 eiro vai 12,7%), savukārt 10,1% – budžeta iestāžu ieņēmumi.

Visvairāk līdzekļu budžetā paredzēti izglītībai – 31 667 918 eiro. Tā saucamajai ekonomiskajai darbībai – 16 498 320 eiro; brīvā laika, sporta un kultūras pasākumiem – 9 399 040 eiro; sociālajai aizsardzībai – 9 160 801 eiro; Vispārējiem valdības dienestiem – 6 093 441 eiro; kredītu procentu un pamatsummu nomaksai – 4 281 883 eiro; sabiedriskajai kārtībai – 2 006 113 eiro; pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 1 810 190 eiro; vides aizsardzībai – 332 882 eiro; veselībai – 121 498 eiro (vairāk par naudas sadalījumu stāstīsim pēc 14.decembra domes sēdes).

Deputāts Valērijs Agešins atzina, ka 120 tūkstoši eiro Eiropas čempionātam ralliā "pavilkt nevaram" un "tas ir dārgs prieks". Viņš rosināja šo summu novirzīt sociālajai jomai, piemēram, lai nodrošinātu bezmaksas transportu pensionāriem virs 75 gadu vecuma. Deputāts Vilnis Vitkovskis, atzīstot, ka rallijs "vienmēr bijis diskutēts un rūpīgi izvērtēts", tomēr ir atbalstāms, jo ieguldītie līdzekļi tiekot atgūti. Vitkovskis savukārt pauda šaubas, vai nākamgad plānotajam jauniešu lielkoncertam nepieciešams tik "milzīgs budžets". Finanšu pārvaldes vadītāja skaidroja, ka lielkoncerts nebūs vienas dienas pasākums, un tas aizstās līdz šim rīkotās Liepājas dzimšanas dienas svinības. Arī šim pasākumam, tāpat kā rallijam, ir piešķirts valsts līdzfinansējums, sacīja Kalveniece.

Izpilddirektors Ronalds Fricbergs aicināja iekļaut budžetā 4000 eiro, kurus varot paņemt no projektu priekšfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem, konferences "Subject Creativity" atbalstam – telpu nomas segšanai, "ņemot vērā, ka konference ir jau pavisam drīz – 16.februārī".

Finanšu komitejas lēmumi vēl jāapstiprina domes sēdē 14.decembrī.