Kā ziņo Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds, Liepājas pašvaldība atsaukusies aicinājumam ziedot ģērboņa atjaunošanai.

Fonds aicina pašvaldības atbalstīt pilsētu ģerboņu galerijas atjaunošanu Rīgas Brāļu kapu Noslēdzošajā sienā, ko plānots uzsākt restaurēt jau šā gada jūnijā.

Rīgas Brāļu kapu Noslēdzošās sienas pilsētu ģerboņu galerija izveidota 1930. – 1936.g. un ģerboņi izgatavoti un uzstādīti par pašvaldību ziedotiem līdzekļiem, kas savākti pēc Lāčplēša kara ordeņa kavaliera un kara ministra ģenerāļa Jāņa Baloža 1935.gada aicinājuma.

Pirmās dotācijas ģerboņu atjaunošanai saņemtas jau no 5 pašvaldībām – Jelgavas, Liepājas, Daugavpils, Tukuma novada domes un Ogres novada pašvaldības, Ls 1000 apmērā no katras. Katra pilsētas ģerboņa atjaunošana izmaksā Ls 1000. Kopumā tiks restaurēti 60 pilsētu ģerboņi.

Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda valdes priekšsēdētāja Mirdza Stirna uzskata, ka šī objekta restaurācija ir līdzvērtīga Brīvības pieminekļa restaurācijai.

Brigādes ģenerālis Juris Vectirāns, Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda prezidents: "Māte Latvija ir dziļi simbolisks tēls, kas ir kā savdabīgs liecinieks tam, kā mēs protam saglabāt un nosargāt vēsturisko atmiņu."