Liepājas domes Finanšu komiteja akceptēja izmaiņas domes štatu sarakstā, lai nodrošinātu „Lielā dzintara” būvniecības vadību un uzraudzību.

Deputāti apstiprināja grozījumus domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2013. gadam", papildinot domes štata sarakstu, lai varētu izveidot astoņu cilvēku grupu, kas vadīs un uzraudzīs daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” būvniecību.

Kā portālam sacīja Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, finansējums – Ls 41 000 – šādas grupas uzturēšanai budžetā bija paredzēts jau iepriekš, tikai tad tika plānots, ka vadību un uzraudzību nodrošinās četri cilvēki, tagad – ka astoņi. Iestrādājot budžetā finansējumu arī tika plānots, ka to sāks izmantot jau aprīlī, taču tagad ir skaidrs, ka reāli tas būs nepieciešams, sākot ar 1.septembri.

Domes sēdē paredzēts mainīt arī domes nolikumu, lai iekļautu tajā jaunās štata vietas.

Šobrīd „Lielā dzintara” būvniecības vadības un uzraudzības grupā jau strādā tās vadītājs Gatis Griezītis, kas pieņemts darbā uz brīvo štata vietu Attīstības pārvaldē, kā arī viena no projekta vadītājām – Ilze Zariņa, kas jau iepriekš bija pieņemta darbā Kultūras pārvaldē.

Tāpat vadības un uzraudzības grupā strādās divi būvuzraugi (būvinženieri) un viņu palīgs, vadošais projekta vadītājs, lietvede un grāmatvede.

„Lielā dzintara” būvniecības vadības un uzraudzības grupas sēdeklis būs Latviešu biedrības namā.

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.