Domes sēdē apstiprināti jauni noteikumi "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība".

Tie nosaka kā piešķirami dzīvokļi pilsētai nepieciešamiem speciālistiem, gan arī paredz daudz citu izmaiņu attiecībā uz sociālo dzīvokļu izīrēšanu, pašvaldības dzīvokļu maiņu utt., informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pašvaldības dzīvokļus izīrēšanai jaunajiem speciālistiem piešķir jomās, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums. Tos piešķir ne ilgāk kā uz trim gadiem, kamēr speciālists ir darba attiecībās.

Rindā uz sociālajiem dzīvokļiem tāpat kā līdz šim reģistrē tās maznodrošinātās personas,  kuras īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu un nodod to pašvaldībai, jo vēlas īrēt dzīvokli Sociālajā dzīvojamā mājā vai Veco ļaužu dzīvojamā mājā.  

Jaunums ir tas, ka iespēja izīrēt dzīvokli sociālajā mājā būs arī atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām personām vai atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kuras savu īpašumā esošo dzīvokli pēc palīdzības saņemšanas piekrīt bez atlīdzības atsavināt pašvaldībai, lai to varētu izīrēt citiem rindā gaidītājiem.

Rindā uz pašvaldības dzīvokļiem var tikt uzņemtas personas, kuras īrē dzīvojamo telpu sociālajā dzīvojamā mājā un regulāri pilda sociālās dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus.

Pašvaldības dzīvokļa īrei arī turpmāk varēs reģistrēties ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kuras ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem atgriezušās no ārzemēm un pirms tam bijušas deklarētas Liepājā.

Palīdzības saņemšanai īrētā dzīvokļa apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas pašvaldības īpašumā esošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku vai pret dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas zemāku labiekārtojuma līmeni.

Turpmāk īres līgumi tiks slēgti tikai uz noteiktu termiņu līdz 10 gadiem, jo tā ir palīdzība uz laiku. Īres līgumā tiks iekļauta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda līguma nosacījumus un īrniekam vai ģimenes locekļiem nepieder citas dzīvošanai derīgas telpas.

Grozīts punkts par bērnu bāreņu nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu atbilstoši likuma izmaiņām. Noteikumos precizēti pašvaldības palīdzības reģistri, reģistrējamo personu kategorijas, noteikta Dzīvokļu komisijas lēmumu apstrīdēšanas kārtība utt.

Šobrīd rindā uz pašvaldības dzīvokļiem pirmās kārtas rindā reģistrētas 70 personas, vispārējā rindā reģistrētas 193 personas, uz sociālajiem dzīvokļiem – 32. Savukārt izīrēšanai iespējams  piedāvāt 123 dzīvokļus ar dažādu labiekārtojuma līmeni.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Liepājas pilsētas domes mājas lapā www.liepaja.lv