20.decembra domes sēde bija pēdējā šajā gadā, bet pirmā – jaunajam deputātam Modrim Šveidukam, kurš ieņēma mandātu nolikušā Ģirta Kronberga vietu.

Sēdē piedalījās visi 15 deputāti, tikai viens no viņiem – Māris Verpakovskis – to darīja videokonferences režīmā no Rīgas. Joprojām mazliet neierasti bija redzēt galda galā sēžam Jāni Vilnīti, nevis Uldi Sesku, kura vieta pie domes sēžu galda tagad ir blakus vicemēram Gunāram Ansiņam, kurš savukārt, kā agrāk ieņem vietu pie mēra labās rokas (vicemērs Atis Deksnis – pie kreisās).

Vai nu neticamais darba kārtības jautājumu skaits – 69 (vienu, par 2019. gada Attīstības budžeta pieprasījumiem, visi vienprātīgi nolēma atlikt līdz valsts budžeta pieņemšanai) vai dažādiem notikumiem piesātinātā simtgades gada nogurums, kas lika sevi manīt, taču līdz pat 22.jautājumam – par internātpamatskolas likvidēšanu – neizskanēja neviens jautājums vai komentārs, un visi balsojumi bija absolūti vienprātīgi.  Varētu pat teikt, ka domes sēžu zālē valdīja zināma miegainība. Bet bija patīkami beidzot skaidri dzirdēt priekšsēdētāja un deputātu balsis jaunajos mikrofonos, ar kuriem nesen aprīkota domes sēžu zāle. Tagad runātāju teiktais arī tiekot tieši no mikrofoniem ierakstīts, iepriekš to darīja ar citas tehnikas palīdzību. Domes sēžu audioieraksti noklausāmi šeit. Tiesa, kā sacīja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, ierakstu ievietošana mājaslapā notiekot ar lielu kavēšanos, dažkārt – mēneša laikā.

Internātpamatskolas likvidēšanas jautājumā izteicās gan "Saskaņas" deputāti Pāvels Sereda un Ludmila Rjazanova, gan koalīcijas deputāti Gints Ročāns, Atis Deksnis un Jānis Vilnītis. Domstarpību nebija, un visi nobalsoja "par".

Nākamais jautājums izskanēja par darba kārtības 29.punktu – amatu savienošana, un, balsojot par šo lēmumprojektu, sēdes laikā pirmoreiz vairs nebija visu deputātu vienprātības. Jautājumu uzdeva "Saskaņas" deputāte Ludmila Rjazanova, vaicājot Jānim Vilnītim, vai viņš spēs apvienot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa, politisko partiju apvienības "Latvijas Reģionu Apvienība" valdes locekļa un biedrības "Liepājnieki" valdes priekšsēdētāja amatus.

Vilnīša atbilde bija, ka vēl nesen viņam amatu bijis vēl vairāk, bet, pirms ieņemt mēra krēslu, viņš no daudziem ir atteicies, tāpēc nekādu grūtību nebūšot. Tomēr nosacītā opozīcija nepaļāvās uz Vilnīša sacīto, un balsojums bija 11 "par", 2 "pret" un 1 – "atturas" (Jānis Vilnītis balsojumā nepiedalījās).

Uldim Seskam jautājumi netika uzdoti, balsojot par atļauju savienot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja, biedrības "Latvijas Ostu asociācija" valdes locekļa, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" Izpildkomitejas locekļa un politiskās partijas "Liepājas partija" valdes priekšsēdētāja amatus. Taču arī šajā gadījumā "par" bija 12 balsis, pret – divas (Uldis Sesks nebalsoja).
 
Vienprātības nebija arī balsojot par nākamā gada budžeta projektu. Lai gan deputāts Sereda norādīja, ka budžeta projektā "daudzkas ir atbalstāms" un arī Rjazanova atzina, ka ņemti vērā vairāki "Saskaņas" ierosinājumi, opozīcija tomēr nevarot balsot "par", jo tai neesot bijis ļauts piedalīties budžeta izstrādē. Līdz ar to visi četri "Saskaņas" deputāti draudzīgi nobalsoja "pret", savukārt 11 koalīcijas deputāti – tikpat draudzīgi "par".

Turpmākie sēdes darba kārtības jautājumi tika izskatīti un apstiprināti lielā vienprātībā. Domes sēde noslēdzās pulksten 14.44 ar Ziemassvētku dāvanas – Liepājas kalendāra – pasniegšanu katram deputātam.

Domes priekšsēdētājs arī paziņoja nākamās sēdes datumu – 2019.gada 24. janvārī pulksten 11. Tieši šādā laikā, nevis pulksten 13 kā līdz šim, turpmāk notikšot domes sēdes. Vilnītis bija sagatavojis arī komiteju sēžu grafiku nākamajam gadam.

Pēc sēdes mērs un viņa vietnieki bija gatavi atbildēt uz žurnālistu jautājumiem.