Liepājas dome aicina darbā pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” vadītāju un pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde” direktoru, vēsta domes mājaslapa.

Kā portālam sacīja Dzimtsarakstu nodaļas pašreizējā vadītāja Dzintra Mirdza Reisa, esot pienācis laiks baudīt pelnītu atpūtu – nākamgad jau svinēšot apaļus 70.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja savā amatā būs vēl līdz gada beigām, un, ja kāds pāris ļoti vēlas, lai viņus salaulā tieši Dzintra Mirdza Reisa, tad ir jāpasteidzas ar pieteikšanos!

Pašvaldība pretendentiem uz Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu izvirzījusi vairākas prasības un noteikusi pienākumus.

Atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam uz izsludināto vakanci var pretendēt LR pilsoņi, kuri sasnieguši vismaz 25 gadu vecumu un ieguvuši vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē.

Galvenie darba pienākumi ir organizēt Liepājas dzimtsarakstu nodaļas darbu, reģistrēt laulības un atjaunot civilstāvokļa aktu reģistra ierakstus.

Pretendentiem jābūt ar iepriekšēju pozitīvu darba pieredzi vadošā amatā, labām datorprasmēm, lieliskām organizatora spējām un radošu pieeju darbam, labām prezentācijas un komunikācijas prasmēm; plašu redzesloku un orientēšanos sabiedrībā notiekošajos procesos.

Pašvaldība no savas puses atbilstošākajam kandidātam sola iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas un pieredzi, iespēju realizēt savas organizatoriskās spējas, stabilu atalgojumu (augustā vadītājas alga bijusi 954,24 eiro pēc nodokļu atskaitījuma) un sociālās garantijas.

Pretendentu CV un pieteikuma vēstuli domes Personāla daļa gaidīs līdz 10.oktobrim (pasta zīmogs).

Konkurss izsludināts arī uz pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde” direktora vakanci.

Galvenie darba pienākumi direktora amatā ir: vadīt, plānot un organizēt Liepājas kapsētu pārvaldes saimniecisko un administratīvo darbību; nodrošināt Liepājas pilsētas kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu.

Prasības pretendentiem: augstākā izglītība; iepriekšēja pozitīva darba pieredze vadošā amatā; iepriekšēja darba pieredze ar apsaimniekošanu saistītā nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību; prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un argumentēt tos; prasme rast risinājumus sarežģītās un nestandarta situācijās; labas komunikācijas prasmes.

Pašvaldība labākajam pretendentam sola: atbildīgu darbu vienā no lielākajām republikas pašvaldībām; iespēju pastāvīgi organizēt savu un komandas darbu; stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Arī šā amata pretendentu pieteikumi tiek gaidīti līdz 10.oktobrim.