Kārtējo Liepājas pilsētas domes sēdi 29. septembrī deputāti aizvadīja, biežāk smaidot un apmainoties laipnībām.

Diskusijās valdīja tolerantākā gaisotnē nekā parasti un domes priekšsēdētājs Uldis Sesks nevienu nepārtrauca un deva vārdu visiem, kas vēlējās runāt. Iespējams, zināma nozīme bija divu videokameru klātbūtnei sēžu zālē.

No 15 deputātiem sēdē piedalījās četrpadsmit. Klāt nebija ārzemēs esošais Jānis Vilnītis, savukārt Helvijs Valcis piedalījās neklātienē, atrodoties Liepājas Pārstāvniecības telpās Rīgā.

Pavisam deputāti sēdes gaitā pieņēma lēmumus 35 darba kārtības jautājumos. Neviens no plānotajiem lēmumprojektiem netika atcelts vai būtiski izmainīts.