Ar domes 21.marta sēdes lēmumu izmaiņas notikušas divās pašvaldības komisijās:Dzīvojamo māju privatizācijas un Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas.

Iesniegumus ar lūgumu atbrīvot no komisijas locekļu pienākumu pildīšanas iesnieguši divi Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļi, kā arī ir domē saņemts Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļa Ainara Roņa iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

Deputāti piekrita izslēgt no Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva Kirilu Polovenko un Pjotru Jevtušenko, samazinot komisijas locekļu skaitu no septiņiem uz pieciem, bet Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā Ainara Roņa vietā iekļaut Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieku  Nauri Lazdānu.