Trešdien, 28.februārī, atvērti piedāvājumi Komunālās pārvaldes vēlreiz izsludinātajam iepriekš pārtrauktajam iepirkumam – atklātam konkursam – par Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūvi, atbilstoši SIA "Ceļu inženieri" izstrādātajam būvprojektam.


Piedāvājumus iesnieguši trīs uzņēmumi: SIA "A-Land", kuras piedāvātā līgumcena ir 152 725, 26 eiro, SIA "ARB 7", kas darbus piedāvā veikt par 171 461,11 eiro, un SIA "CTB", kuras piedāvātā līgumcena ir 117618, 45 eiro. Iepirkumu komisija pagaidām vēl nav pieņēmusi lēmumu, kuram no piedāvājumiem piešķirt līguma slēgšanas tiesības.


Kā portālu informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, tad galvenie veicamie darbi ir esošo segumu demontāža, asfalta un grants segumu izbūve, kā arī koku ciršana.


Plānojot būvdarbu veikšanu, būvdarbu veicējam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par trīs mēnešiem pēc būvdarbu uzsākšanas akta parakstīšanas. Veiktā darba un materiālu kvalitātes garantija, tāpat garantijas laikā radušos defektu novēršana tiek prasīta trīs gadus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

Pēc Štāla sacītā, būvprojekts "Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūve, Liepājā" izstrādāts pēc Komunālā pārvaldes pasūtījuma. Tas paredz Ezerlīču ielas posmu no Ganību ielas līdz Airītes ielai un Rojas ielas posma krustojumā ar Ezerlīču ielu pārbūvi.

Ezerlīču ielas apkaime ir agrākās Liepājas dārzniecības teritorija, kurā zemesgabalu īpašnieki vēlas attīstīt savrupmāju apbūvi. Tagad šajā vietā ir gandrīz neizbraucams zemes ceļš. Ielu posmu pārbūve nodrošinās piekļuvi savrupmāju zemesgabaliem.

Pārbūvējamā posma sākums – Ezerlīču un Ganību ielas krustojums; posma beigas – Cieceres iela. Segums atsevišķās vietās asfaltbetons, taču galvenokārt grants segums. Paredzēta arī ūdens atvades sistēma un septiņas nobrauktuves uz zemes īpašumiem.

Ezerlīču ielas brauktuvi sākumposmā paredzēts virzīt pa esošo vietu, veicot korekcijas vietās, kur brauktuve šķērso citu īpašumu robežas. Pēc Rojas ielas krustojuma Ezerlīču ielas brauktuvi paredzēts virzīt paralēli blakus pieguļošajiem zemesgabaliem. Rojas ielas brauktuvi (krustojums ar Ezerlīču ielu) paredzēts izbūvēt pa esošo vietu. Ezerlīču un Airītes ielas krustojumā, kas atrodas pārbūvējamā posma beigās, paredzēts atstāt Airītes ielas brauktuves atzaru, no kura nākotnē, uz austrumu pusi, projektēt un izbūvēt brauktuvi.  

Projektējamā posma kopējais garums ir 598 metri, no tiem 64 metri būs ar asfaltbetona segumu, bet pārējais posms, 534 metru garumā, būs ar grants segumu.  

Projektētais izbūvējamais posms būs divvirzienu ceļš. Brauktuves platums visā Ezerlīča ielas garumā paredzēts seši metri, izņemot Rojas ielas dienvidu galā, kur brauktuvi paredzēts savienot ar esošo.

Nobrauktuves projektētas līdz īpašuma robežām. Katram pieslēgumam pie īpašumiem ir izstrādāts atsevišķs risinājums atbilstoši esošiem ēkas būvprojektiem un Ezerlīču ielas augstuma atzīmēm.
Jau vēstīts, ka uz zemesgabala Ezerlīču ielā 4, kādreizējās dārzniecības teritorijā, nākotnē iecerēts attīstīt savrupmāju būvniecību, tādēļ izstrādāts un publiskajai apspriešanai nodots lokāplānojums šim zemesgabalam.


SIA "Reģionālie projekti" 2019.gadā pabeidza Ezerlīču ielas 4 lokālplānojuma izstrādi, lai īstenotu zemesgabala īpašnieka ieceri nākotnē īpašumā attīstīt savrupmāju būvniecību. Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu šim zemesgabalam no Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju.


Liepājas dome 2018.gadā pieņēma lēmumu par lokālplānojuma izstrādes sākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu pēc tam, kad no zemes gabala īpašnieka Kirila Polovenko tika saņemts iesniegums, kurā viņš pamato savu vēlmi īpašumā attīstīt savrupmāju būvniecību, pēc kuras ir liels pieprasījums un kas šajā pilsētas vietā būtu perspektīvāka nekā daudzstāvu apbūve.


Ar Polovenko saistītam uzņēmumam pieder arī teritorija ielas pretējā pusē, Ezerlīču ielā no 5. līdz 13. numuram, un, kā irliepaja.lv pastāstīja uzņēmējs, tā sadalīta zemesgabalos un gatava pārdošanai.