18. martā, Liepājas pilsētas 394. dzimšanas dienā, koncertzālē "Lielais dzintars" aizvadīta tradicionālā apbalvošanas ceremonija "Goda un Gada liepājnieks".

Ceremonijā par pilsētai zīmīgiem un pamanāmiem veikumiem tika sumināti 15 Gada liepājnieki un Goda liepājnieks Andžils Remess.

"Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā bija lieliska iespēja svinēt dubultsvētkus – pilsētas dzimšanas dienu un liepājnieku īpašo varēšanu. Goda un gada liepājnieka sveikšana ir skaista un īpaša tradīcija, kurā kopīgi varam pateikt paldies liepājniekiem, kuru ieguldījums mūsu pilsētai bijis neatsverams un nozīmīgs. Visas pilsētas vārdā novēlu ikvienam no jums saglabāt un vairot mīlestību un lepnumu par savu pilsētu," sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

Apbalvojumu par mūža ieguldījumu un tituls "Goda liepājnieks" tika piešķirts Andžilam Remesam par ilggadēju un kvalitatīvu Liepājas pilsētas iedzīvotāju un ar Liepāju saistītu panākumu sportā, kultūrā un sadzīvē popularizēšanu grāmatās, žurnālos, laikrakstos un citos uzrakstītajos materiālos.

Svinīgā vakara pasākuma tematiskais akcents bija vējš, kas Liepājā vienmēr ir klātesošs un neatšķirams no liepājniekiem.

"Vējam nav formas, tam nav smaržas, tam nav garšas vai kādas noteiktas krāsas, bet tas ir. Un mēs visi skaidri zinām un jūtam, kad tas parādās. Līdzīgi ir arī ar nopelniem – ne visu mēs varam saskatīt, sataustīt, nosvērt vai izmērīt. Bet mēs skaidri zinām, ka tie labie darbi ir un ietekmē vidi, kurā dzīvojam, cilvēkus ap mums, kurus satiekamam ikdienas gaitā – ietekmē pilsētu, kas mums visiem ir viena kopīga. Ne jau vējš ir tas, kas pats skan, bet tas liek iešalkties koku lapām, kad iepūš to galotnēs, tas liek sacelties viļņiem jūrā un triekties pret krastu un smiltīm griezties mutulī, skrienot pa liedagu. Tā ir ar tiem labajiem darbiem," sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

Titulu "Gada liepājnieks 2018" ieguva:
Rūdolfs Balcers, hokejists – par veiksmīgu debiju NHL komandā un Liepājas pārstāvēšanu Latvijas hokeja izlasē 2018. gada Pasaules čempionātā,

Baiba Bartkeviča, koncertzāles "Lielais dzintars" mākslinieciskā vadītāja – par izveidoto sēriju "Pasaule "Lielajā dzintarā"", piesaistot augstvērtīgus māksliniekus, stiprinot Liepājas tēlu un izglītojot sabiedrību,

Rihards Belte, Liepājas Leļļu teātra dibinātājs un ilggadējs vadītājs – par Liepājas Leļļu teātra izveidi un nostiprināšanu, veidojot to par bērnu iecienītu atpūtas vietu,

Aralda Bužere, mūzikas skolotāja PII "Dzintariņš" – par 2018. gadā īstenoto projektu pirmsskolas vecuma bērniem "Es esmu Latvija!",

Andris Grebis, rotkalis – par latviskā mantojuma saglabāšanu, darinot arheoloģiskas un etnogrāfiskas rotas latviešu tautas tērpiem un daloties savās zināšanās,

Dāvis Grietēns, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Nakts patversmes vadītājs – par sniegto cilvēcisko atbalstu patversmes iemītniekiem un darbiniekiem,

Margita Grulle, Kurzemes audžuģimeņu biedrības "Estere" vadītāja – par aktīvu iesaistīšanos audžuģimeņu saliedēšanā, interešu aizstāvībā un vienojošu pasākumu rīkošanā,

Kārlis Kandevics, riteņbraukšanas treneris un sporta skolotājs – par nozīmīgu ieguldījumu, ar degsmi un aizrautību trenējot bērnus ar īpašām vajadzībām,

Roberts Klēpis, biedrības un komandas "RAVE Team" dibinātājs – par jauniešu sagatavošanu 2018. gada BMX Pasaules kausu izcīņas posmiem,

Imants Ločmelis, sertificēts nūjošanas instruktors – par liepājnieku iesaisti nūjošanas sportā un veselību veicinošu pasākumu organizēšanu,

Dace Markus, Dr.habil.philol., Liepājas Universitātes rektore, profesore, vadošā pētniece – par ieguldījumu izglītībā un zinātnē,

Imanta Moltere, sabiedriskās organizācijas "Darmštates Iniciatīva Liepājai" valdes locekle – par ieguldījumu Liepājas un Darmštates pilsētu sadraudzības izveidē un uzturēšanā,

Ainars Ronis, Kultūras pārvaldes projektu vadītājs – par Latvijas simtgadei veltītā lielkoncerta "Liepāja izAICINA" līdzorganizēšanu,

Mārtiņš Sesks, autosportists – par izcīnītajiem Eiropas un Latvijas čempiona tituliem autosportā, popularizējot Liepājas vārdu Latvijā un pasaulē,

Jānis Vozņesenskis, SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca" ārsts traumatologs-ortopēds – par sirsnīgu un iejūtīgu attieksmi, sniedzot profesionālu palīdzību pacientiem.

Šogad titulam "Gada liepājnieks" tika saņemti pavisam 88 pieteikumi, Goda liepājnieka titulam – 21 pieteikums. Galvenais vērtēšanas kritērijs bija tas, cik nozīmīgs, pamanāms un sabiedrības novērtēts bijis konkrētā kandidāta veikums pilsētas labā 2018. gadā.

Titulu "Populārākais gada liepājnieks 2018" ieguva Roberts Klēpis. Balsojumā par populārāko Gada liepājnieku saņemtas kopumā 2330 balsis, no tām 320 balsis saņēmis Klēpis.