Liepājas domes sēdē šodien plānots lemt par atteikumu jaunas spēļu zāles un totalizatora derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai pilsētā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Sagatavotais domes lēmuma projekts paredz neizsniegt SIA "Joker LTD" atļauju spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Liepājā, Ganību ielā 187.

Liepājas dome 20.maijā saņēmusi SIA "Joker LTD" iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju spēļu zāles, bāra un totalizatora derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Liepājā. Liepājas domes attīstības komitejas sēdē tika nolemts saistībā ar šo ieceri organizēt publisko apspriešanu divu nedēļu garumā.

Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 3.daļa noteic, ka gadījumā, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi Azartspēļu un izložu likuma 41.panta 2.daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldība, izvērtējot, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Liepājas domes sēdē šodien lems arī par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas dalību projektu konkursā, lai bērnu bibliotēkā "Vecliepājas rūķis" varētu uzstādīt pašapkalpošanās iekārtu un drošības sistēmu jeb elektroniskos vārtus, kas palīdzēs novērst negodīgu apmeklētāju rīcību un neļaus iznest no bibliotēkas grāmatas bez reģistrācijas sistēmā. Projekts paredz elektroniskos vārtus uzstādīt arī Liepājas Centrālas zinātniskās bibliotēkas lasītavā. Projekta "Lietotājorientētu pasākumu kopuma veidošana un servisa uzlabošana bibliotēkās" kopējās plānotās izmaksas ir 80 000 eiro, no kuriem 68 000 eiro būtu Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansējums, bet pārējos 12 000 eiro līdzfinansētu Liepājas pašvaldība.

Tāpat Liepājas dome šodien plāno apstiprināt izmaiņas domes nolikumā "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju", nosakot, ka izglītojamie naudas balvas par labām un teicamām sekmēm turpmāk varēs saņemt reizi gadā – tikai mācību gada noslēgumā, nevis pēc katra mācību semestra. Šādas izmaiņas plānotas, lai sekmētu izcilo skolēnu zināšanu stabilitāti visa mācību gada garumā. Nolikuma grozījumā ir precizēts, ka skolēniem 9.–12.klašu grupā ir jābūt ar teicamām un izcilām zināšanām gan pirmajā, gan otrajā semestrī, lai mācību gada noslēgumā varētu pretendēt uz naudas balvu 140 eiro apmērā.

Saskaņā ar minēto nolikumu deputāti arī nolēmuši piešķirt naudas balvu 1500 eiro apmērā J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas 12.klases absolventei Amandai Razmai, kura šogad obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos ieguvusi vidējo vērtējumu 91,3%, matemātikas eksāmenā saņemot augstāko novērtējumu pilsētā – 98%. Naudas balvu plānots pasniegt šodien domes sēdē.