Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par azartspēļu zāles atvēršanu Jūras ielā 12 un apkopoti iegūtie rezultāti. Kopumā elektroniskajā aptaujā saņemtas 327 atbildes. Spēļu zāles atvēršanu neatbalsta 294 iedzīvotāji, bet atbalstu spēļu zāles atvēršanai izteikuši 33 iedzīvotāji, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Iedzīvotāji, kuri neatbalsta azartspēļu zāles atvēršanu Jūras ielā, kā galvenos argumentus minēja to, ka pilsētā ir jau pietiekoši daudz spēļu zāļu, kā arī norādīja uz to, ka azartspēles veicinātu risku, kad vairāk cilvēku sāktu aizrauties ar azartspēlēm, tas sagrautu cilvēku materiālo labklājību un veicinātu ģimeņu izjukšanu.

Pašvaldībai saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu ir pienākums izvērtēt to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu un ir tiesības atteikt atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai.

Izvērtējot Azartspēļu un izložu likumā noteiktos nosacījumus, konstatēts, ka dome nav tiesīga izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai konkrētajā vietā, jo tas rada Liepājas iedzīvotāju interešu aizskārumu, ko arī vairums iedzīvotāju norādījuši aizpildītajās anketās, kurās izteikts noraidījums iecerei Jūras ielā 12 atvērt spēļu zāli.

Lēmums tiks izskatīts Liepājas pilsētas domes sēdē 20. augustā, paredzot atteikt SIA "Olympic Casino Latvia" izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēšanai Jūras ielā 12, Liepājā.

Kā ziņots, Liepājas dome saņēma SIA "Olympic Casino Latvia" iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Jūras ielā 12, viesnīcas "Promenade Hotel" telpās, kādreizējā kazino vietā. Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par azartspēļu organizēšanu šajā vietā, no 15. līdz 30.jūlijam platformā pieteikumi.liepaja.lv tika veikta iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana ar elektronisku aptauju.

Šobrīd Liepājā ir 14 spēļu zāles un 2 totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas.