Firma "UPB" turpina atjaunot ēku Peldu ielā, un, kā portālam irliepaja.lv pastāstīja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, "ja nebūs aizķeršanās ar materiāliem un darbaspēku,


ap Jāņiem ēkas renovācija līdz 3. stāvam ieskaitot, varētu būt pabeigta".

Paralēli pašvaldība kārto dokumentāciju, lai izsludinātu iepirkumu mēbelēm, iepirkumam jānoslēdzas līdz septembrim. Tāpēc ir pamats cerēt, ka līdz septembra beigām dažas no pašvaldības struktūrvienībām jau būs pārcēlušās uz Peldu ielu 5.


Pēc Lazdānes sacītā, no Rožu ielas 6 uz Peldu ielu 5 plānots pārcelt Būvvaldi, savukārt no Uliha ielas 36 – Izglītības pārvaldi, bet no Jūrmalas ielas 23 – pašvaldības aģentūru "Liepājas sabiedriskais transports".

Tāpat ēkā Peldu ielā 5 turpinās strādāt domes Nekustamā īpašuma pārvalde, kura uz turieni bija pārcelta vēl pirms tika uzsākta ēkas renovācija.

Iepirkumu par ēkas Peldu ielā 5 pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu pēc SIA “Arhitektu birojs Krasts" izstrādātā būvprojekta dome izsludināja 2018. gada nogalē, un ar zemāko cenu – 5 644 282,77 eiro – tajā uzvarēja firma "UPB". Taču, tā kā arī šis piedāvājums pārsniedza Ministru kabineta noteikumos noteikto līgumcenu robežvērtību (5 548 000,00 eiro), tad būvdarbi sadalīti vairākās kārtās, un pagaidām ēka tiks pārbūvēta līdz 3. stāvam (ieskaitot). Savukārt augšējo stāvu pārbūvei jeb 3. un 4. kārtas būvdarbiem tika izsludināts atsevišķs iepirkums.

"Piedāvātās cenas par abām kārtām kopā pārsniedza miljonu eiro, tāpēc iepirkums tika izbeigts un izsludināts no jauna tikai par 3. kārtu,

šobrīd tiek vērtēti rezultāti," pastāstīja Lazdāne.

Kā jau iepriekš vēstīts, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, ēkā Peldu ielā 5 tiks uzlabota energoefektivitāte, pārbūvēti visi iekšējie un ārējie inženiertīkli, izveidots jauns interneta sakaru tīklu kabeļa savienojums, sakārtota ēkai pieguļošā teritorija, izbūvēts lifts un pārbūvētas iekštelpas. Projekts sadalīs četrās kārtās, no kurām 1. kārtā veicama visu būvkonstrukciju izbūve un norobežojošo konstrukciju siltināšana, 1., 2. un tehniskā (6.) stāva izbūve, lifta un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtojums, 2. kārtā veicama 3. stāva izbūve, bet 3. un 4. kārtā – 4. un 5. stāva izbūve.